ministras.jpg

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2017.10.02 14:23

Galiojančios tarptautinės sankcijos


Lietuva kaip Europos Sąjungos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos šalis narė šiuo metu taiko skirtingos apimties ribojančias priemones (sankcijas) šių valstybių atžvilgiu. Lietuva taip pat taiko sankcijas asmenų, siejamų su tarptautiniu terorizmu, atžvilgiu.

Jūsų patogumui skelbiame nuorodas į konsoliduotus ES teisės aktus dėl ribojamųjų priemonių. Pabrėžtina, kad konsoliduotos teisės aktų versijos yra skirtos tik patogumui ir informacijai. Teisinę galią turi atskiri teisės aktai, skelbiami oficialiajame žurnale (žr. Dažniausiai užduodamų klausimų skiltį).

Atkreiptinas dėmesys į konsoliduoto teisės akto atnaujinimo datą. Jei po šio atnaujinimo buvo priimta naujų teisės aktų, juos skelbiame po nuoroda į konsoliduotus teisės aktus.

Užsienio reikalų ministerija nėra pradinis informacijos šaltinis, todėl neprisiima atsakomybės už skelbiamos informacijos turinį. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojamas ribojamųjų priemonių grupavimas pagal konkrečias valstybes remiasi ES komisijos parengto sąvado (anglų k.) skirstymu ir yra sudarytas tik paieškos lengvinimo tikslais.

Afganistanas

2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. lapkričio 17 d.).

2011 m. rugpjūčio 1 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. lakričio 17 d.).

Baltarusija

2012 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 31 d.).

2016 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/280, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2012/642/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006, dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 29 d.).

2016 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/277, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

2016 m. vasario 25 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/276, kuriuo įgyvendinama Tarybos reglamento (ES) 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8 a straipsnio 1 dalis

2017 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/331, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

2017 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/992, kuriuo dėl nuorodų į Baltarusijos Respubliką išbraukimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2148

Dėmesio! Vasario 25 d. Tarybos teisės aktais lėšų įšaldymo ir draudimo keliauti priemonės panaikintos didžiajai daliai fizinių ir juridinių asmenų (tiems, kuriems anksčiau priimtais teisės aktais jos buvo sustabdytos). Šiuo metu minėtos finansinės ir politinės ribojamosios priemonės išlieka taikomos 4 asmenims, įrašytiems į sąrašus. Pabrėžtina, kad ginklų embargas ir draudimas eksportuoti įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms (tokia įranga įvardyta reglamento priede), lieka galioti visa apimtimi.

Bisau Gvinėja

2012 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2012/285/BUSP dėl ribojamųjų priemonių taikymo tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje, ir panaikinantis Sprendimą 2012/237/BUSP (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. birželio 19 d.).

2012 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2012 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. liepos 1 d.).

2017 m. kovo 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/415, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2012/285/BUSP dėl ribojamųjų priemonių taikymo tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, keliančioms grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Bisau Gvinėjos Respublikoje

Bosnija ir Hercegovina

2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. kovo 20 d.).

2016 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/477, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje

1997 m. kovo 17 d. Bendroji pozicija 97/193/BUSP Tarybos nustatyta pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl apribojimų asmenims, įvykdžiusiems smurto aktus per įvykius Mostare 1997 m. vasario 10 d.

Burundis

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

2015 m. spalio 1 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje 

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1745, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

Centrinės Afrikos Respublika

2013 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2016 m. kovo 11 d.).

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/564, kuriuo keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

2014 m. kovo 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. gruodžio 23 d.)

2015 m. balandžio 11 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/555, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje.

2016 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1442, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 1 ir 3 dalys

2017 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/412, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

Dramblio Kaulo Krantas (Dramblio Kaulo Krantui tarptautinės sankcijos panaikintos 2016 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/917,  kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/656/BUSP, kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės  Dramblio Kaulo Krantui bei
2016 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/907, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 174/2005, nustatantis su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus, ir Reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante.

Egiptas

2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. kovo 20 d.).

2011 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. gegužės 13 d.).

2017 m. kovo 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/496, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

Eritrėja

2010 m. kovo 1 d. Tarybos sprendimas 2010/127/BUSP dėl ribojančių priemonių Eritrėjai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2012 m. spalio 15 d.).

2010 m. liepos 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 667/2010 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Eritrėjai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. gegužės 13 d.).

Gvinėjos Respublika

2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. spalio 20 d.).

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1923, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1284/2009, kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. balandžio 16 d.).

2016 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1839, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

Haitis

1994 m. gegužės 30 d. Tarybos Sprendimas dėl bendrosios pozicijos, nustatytos remiantis Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsniu, dėl ekonominių santykių su Haičiu apribojimo.

1994 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1264/94 draudžiantis tenkinti Haičio valdžios institucijų reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių įvykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) ir 875 (1993) arba pagal jas įvestos priemonės.

Irakas

2003 m. liepos 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2003/495/BUSP dėl Irako ir panaikinanti Bendrąsias pozicijas 96/741/BUSP ir 2002/599/BUSP (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. liepos 22 d.).

2003 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. liepos 22 d.).

1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3541/92, draudžiantis tenkinti Irako reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių vykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 661 (1990) ir kitos susijusios rezoliucijos.

2016 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1398, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

2016 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1642, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

2016 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2363, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

Iranas

Teisės aktai dėl ribojamųjų priemonių, susijusių su žmogaus teisių padėtimi:

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP  dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. balandžio 9 d.).

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/565, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

2011 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. balandžio 9 d.).

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/556, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane

Teisės aktai, susiję su Irano branduoline programa:

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. sausio 23 d.).

2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2016 m. sausio 23 d.).

DĖMESIO: 2015 m. liepos 14 d. Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, kurias parėmė Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai, pasiekė susitarimą dėl ilgalaikio ir visapusiško Irano branduolinio klausimo sprendimo (toliau - BVVP). Sėkmingas BVVP įgyvendinimas užtikrins išimtinai taikų Irano branduolinės programos pobūdį ir sudarys sąlygas visapusiškam visų su branduoliniu klausimu susijusių sankcijų panaikinimui. Tarptautinės ribojamosios priemonės Iranui naikinamos palaipsniui: pirmosios naikinamų sankcijų dalies įgyvendinimo data - 2016 m. sausio 16 d. Tačiau dalis ribojamųjų priemonių toliau galioja visa apimtimi ar iš dalies (žr. 2015 m. spalio 18 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1863; 2015 m. spalio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1861 ir 2015 m. spalio 18 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1862). Aukščiau pateikta kosoliduota reglamento (ES) Nr. 267/2012 versija apima minėtus teisės aktus, kuriais iš dalies naikinamos ribojamosios priemonės Iranui. Kviečiame susipažinti su ES institucijų parengtu informaciniu pranešimu dėl ES sankcijų, kurios turi būti panaikintos pagal Bendrąjį visapusišką veiksmų planą.
Kviečiame susipažinti su E3 (Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos)/ES bei JAV priimtu pareiškimu dėl verslo plėtros galimybių pasirašius ir įgyvendinant BVVP (anglų k.).
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad JAV Iždo departamento tinklapyje pateikiama informacija apie JAV taikomas autonomines ribojamąsias priemones Iranui (anglų k., reikia pasirinkti Irano sankcijų režimo nuorodą) ir dažniausiai užduodamų klausimų sąvadas. Prireikus konsultuotis dėl JAV taikomų ir/ar panaikintų sankcijų apimties, klausimai gali būti teikiami tiesiogiai Iždo departamentui.

2016 m. liepos 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1375, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

2017 m. sausio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/77, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

2017 m. birželio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1124, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui

Jemenas


2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 28 d.).

2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 28 d.).

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/1747, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/932/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene

Kinija

1989 m. birželio 27 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje, priimtoje Madride, stipriai smerkiant taikomas represijas, sutarta taikyti ginklų embargą Kinijai.

Kongo Demokratinė Respublika

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. balandžio 22 d.).

2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005 nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. balandžio 22 d.).

2016 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/2230, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

2017 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1326, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai


Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2013/183/BUSP

2007 m. kovo 27 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2016 m. gegužės 4 d.).

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/841, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai (įgyvendinamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2270 nustatytos sankcijos ir ES autonominės ribojamosios priemonės, susijusios su: draudimu pirkti ar importuoti iš Š. Korėjos akmens anglį, geležį, geležies rūdą, auksą, titano rūdą, vanadžio rūdą ir retuosius žemės mineralus; pareiga tikrinti krovinius, esamus valstybėse ar vežamus per jas tranzitu - įskaitant oro uostus, jūrų uostus ir laisvosios prekybos zonas ir skirtus Šiaurės Korėjai arba vežamus iš jos ir pan.; draudimu nuomoti ar frachtuoti jų vėliava plaukiojančius laivus ir orlaivius arba perleisti juos naudojimui kartu su įgulos paslaugomis; draudimu registruoti laivus Šiaurės Korėjoje ir įgyti leidimą laivams plaukioti su Šiaurės Korėjos vėliava ir įpareigojimu išregistruoti jau registruotus; draudimu išduoti leidimus orlaiviams kilti iš, leistis į ar perskristi valstybių teritorijas, jei tokiuose orlaiviuose yra prekių, kurių tiekimas, pardavimas, perdavimas ar eksportas yra draudžiamas pagal Šiaurės Korėjai taikomas ribojamąsias priemones (išskyrus avarinį nusileidimą); draudimu parduoti aviacinį kurą  Šiaurės Korėjai; draudimu organizuoti ar įtraukti Š. Korėjos piliečius į specializuotas mokymo programas, kurios galėtų prisidėti prie jautrių veiklų, susijusių su branduolinio ginklo platinimu ar tokio ginklo gabenimo sistemų kūrimu ir pan.; draudimu steigti tam tikrų finansinių įstaigų filialus, patronuojamąsias įmones ir atstovybes; griežtesnės patikros reikalavimu finansiniams pervedimams, susijusiems su tam tikrais finansiniais subjektais ir t.t.)

2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1333, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

2016 m. spalio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1831, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

2017 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/330, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

2017 m. rugpjūčio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1501, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/1512, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2016/849 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

2017 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1509 dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007

DĖMESIO! Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 2017 m. rugsėjo 11 d. vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 2375, kuri dar labiau sugiežtino sankcijas Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai. Nustatytos sankcijos yra privalomos nuo rezoliucijos priėmimo datos. Šiuo metu ES vyksta rezoliucijos nuostatų perkėlimo procedūra. ES taip pat planuoja sugriežtinti savo autonomines sankcijas.

Libanas

2006 m. rugsėjo 15 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/625/BUSP dėl draudimo parduoti ar tiekti ginklus ir susijusius reikmenis bei teikti susijusias paslaugas subjektams ar asmenims Libane pagal JTST rezoliuciją Nr. 1701 (2006).

2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1412/2006 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Libanui (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. liepos 1 d.).

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/888/BUSP dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme.

2006 m. vasario 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 305/2006, nustatantis specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. liepos 1 d.).


Liberija

2016 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/944 panaikinta Tarybos bendroji pozicija 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai (įgyvendinant JT ST rezoliuciją 2288 (2016) rezoliuciją panaikintas ginklų embargas)

2004 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003 (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. kovo 14 d.).

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/487/BUSP dėl kitų ribojančių priemonių Liberijai.

2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1782, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2004/487/BUSP dėl kitų ribojančių priemonių Liberijai ir kuriuo iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2008/109/BUSP dėl ribojančių priemonių Liberijai.

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. vasario 4 d.).

2015 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1776, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) 872/2004dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

Libija

2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/137/BUSP.
2016 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/478, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje
2016 m. gegužės 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/694, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011
2016 m. kovo 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/466, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis
2016 m. gegužės 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/690, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 5 dalis

2016 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/1340, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

2016 m. rugsėjo 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1687, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

2016 m. rugsėjo 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1752, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

2017 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1456, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

2004 m. spalio 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/698/BUSP dėl Libijai taikomų ribojančių priemonių panaikinimo.

1993 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3275/93, draudžiantis tenkinti reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių įvykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 883 (1993) ir susijusios rezoliucijos.

Mianmaras

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas 2013/184/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui/Birmai, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2010/232/BUSP (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2016 m. balandžio 23 d.).

2013 m. gegužės 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų priemonių Mianmarui/Birmai, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008.

Moldova

2010 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. spalio 30 d.).

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padniestrės regiono vadovybei (ribojamosios priemonės pratęsiamos iki 2016 m. spalio 31 d.)

2016 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/1908, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

Pietų Sudanas

2015 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/449/BUSP.

2015 m. liepos 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/1118, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/740 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane.

2015 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 748/2014.

2015 m. liepos 9 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1112, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane 20 straipsnio 1 dalis ir 22 straipsnio 1 dalis.

2017 m. kovo 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/402, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2015/735 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Pietų Sudane 20 straipsnio 3 dalis

Rusijos Federacija

2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. gruodžio 22 d.).

2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 9 d.).

Teisės aktai, susiję su neteisėtu Krymo ir Sevastopolio prijungimu, taip pat - dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, skelbiami ties grafa Ukraina.

DĖMESIO: Pagal Reglamento (ES) Nr. 833/2014 3 straipsnį nustatytas reikalavimas, kad norint tiesiogiai ar netiesioginiai parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti Reglamento II priede įvardytas prekes bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba bet kurioje kitoje šalyje, jeigu tokia įranga ar technologijos skirtos naudoti Rusijoje, reikia gauti išankstinį kompetentingos institucijos leidimą. Taip pat leidimą reikia gauti norint tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas. Tokia kompetentinga institucija Lietuvoje - Ūkio ministerija. Leidimų išdavimą reglamentuoja 2015 m. sausio 7 d. Vyriausybės nutarimas "Dėl 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, nuostatų įgyvendinimo".

Prašymo išduoti leidimą forma.

Euoropos Komisija 2017 m. rugsėjo 22 d. išplatino atnaujintas gaires dėl tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 833/2014 nuostatų įgyvendinimo .

Informacijos apie ES sankcijas Rusijai galima rasti ir Europos išorės veiksmų tarybos parengtoje informacijoje

Serbija ir Juodkalnija (Jugoslavija)

2014 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas 2014/742/BUSP, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2000/696/BUSP dėl tolesnio konkrečių ribojančių priemonių, nukreiptų prieš p. Milosevic ir su juo susijusius asmenis, taikymo ir susijusios bendrosios pozicijos 98/240/BUSP, 98/326/BUSP, 1999/318/BUSP ir 2000/599/BUSP.

2014 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1145/2014, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milosevic ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą.

1994 m. birželio 13 d. Tarybos Sprendimas 94/366/BUSP dėl Bendrosios pozicijos, Tarybos nustatytos pagal Europos Sąjungos sutarties J.2 straipsnį, dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 757 (1992) 9 punkte nurodytų reikalavimų tenkinimo uždraudimo.

1994 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1733/94, draudžiantis tenkinti reikalavimus dėl sutarčių ir sandorių, kurių vykdymui turėjo įtakos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucija 757 (1992) ir kitos susijusios rezoliucijos.

Sirija

2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. gruodžio 18 d.).

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/850, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. gruodžio 18d.).

2016 m. gegužės 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/840, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos bendroji pozicija 2005/888/BUSP dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme.

2006 m. vasario 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 305/2006, nustatantis specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims, įtariamiems dalyvavus Libano buvusio Ministro Pirmininko Rafik Hariri nužudyme (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. liepos 1 d.).

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1735, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

2016 m. lapkričio 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2016/1985, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/2137, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

2017 m. kovo 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/485, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

2017 m. liepos 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1327, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

Somalis

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. kovo 3 d.).

2010 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. kovo 3 d.).

2003 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. gegužės 13 d.).

2017 m. kovo 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2017/398, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

Sudanas

2014 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/423/BUSP.

2014 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 131/2004 ir (EB) Nr. 1184/2005.

Teroristinės grupės

2002 m. gegužės 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2002/402/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Al-Qaida organizacijos nariams ir su jais susijusiems kitiems asmenims, grupėms, susivienijimams ir subjektams (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2011 m. rugpjūčio 1 d.).

2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 10 d.).

2015 m.gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2245, kuriuo 239-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu.

2016 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/13, kuriuo 240-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu.

2016 m. sausio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/47, kuriuo 241-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu.

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu.

2009 m. birželio 15 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/468/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2009/67/BUSP.

2011 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2011/701/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/430/BUSP, siekiant atnaujinti asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašą.

2012 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas 2012/150/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/872/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas.

2012 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas 2012/686/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2012/333/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas.

2015 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1334, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2015/521.

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2013 m. liepos 6 d.).

2015 m. liepos 31 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1325, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/513.

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR, dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje.

2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2001/930/BUSP dėl kovos su terorizmu.

Tunisas

2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2016 m. sausio 30 d.).

2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. sausio 31 d.).

2016 m. sausio 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/111, kuriuo įgyvendinamas reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms, atsižvelgiant į padėtį Tunise.

2017 m. sausio 27 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/149, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

Ukraina

2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. rugsėjo 14 d.).

2016 m. kovo 10 d. Tarybos sprendiams (BUSP) 2016/359, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. rugsėjo 14 d.).

2016 m. kovo 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/353, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2016 m. rugsėjo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1661, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1955, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2017 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/381, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

2017 m. kovo 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/445, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

2017 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1417, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamas

Ribojamosios priemonės, susijusios su neteisėtu Krymo ir Sevastopolio prijungimu:

2014 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. birželio 21 d.).

2016 m. birželio 17 d. Tarybos sprendimas 2016/982, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/386/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

2014 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2014 dėl apribojimų, taikytinų Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importui į Sąjungą, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2014 m. gruodžio 20 d.).

Europos Komisijos informacija ES verslui, dirbančiam ir/ar investuojančiam Kryme/Sevastopolyje (anglų k.)

Ribojamosios priemonės, susijusios su Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimu:

2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 6 d.).

2016 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/318,kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje.

2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2016 m. spalio 6 d.).

2016 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/311, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvegiant į padėtį Ukrainoje.

Zimbabvė

2011 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 28 d.).

2016 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/220, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei (skelbiama konsoliduota versija apima teisės aktus, priimtus iki 2015 m. spalio 28 d.).

2016 m. vasario 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/218, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

2017 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/284, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

Užsienio reikalų ministerija 2014 m. rugpjūčio 26 d. organizavo informacinį seminarą, skirtą aptarti naujų ES ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (pagal 2014 m. liepos 31 d. teisės aktus: sprendimą 2014/512/BUSP ir reglamentą (ES) Nr. 833/2014) bei dėl apribojimų, taikytinų atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą (sprendimai 2014/386/BUSP ir 2014/507/BUSP bei Tarybos reglamentai (ES) Nr. 825/2014 ir 692/2014) įgyvendinimo klausimus. Renginyje dalyvavo įvairių verslo sričių ir už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą atsakingų valstybės institucijų atstovai.

Renginio metu skaityti pranešimai:
- Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas Lietuvos Respublikoje
Finansinių sankcijų fiziniams ir juridiniams asmenims įgyvendinimas
- Ekonominių sankcijų Krymo ir Rusijos atžvilgiu įgyvendinimas
Ginklų embargo Rusijos Federacijai įgyvendinimas

Bendra informacija apie tarptautines sankcijas


Tarptautinės sankcijos – tai nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą bei pagarbą žmogaus teisėms. Tarptautinių sankcijų – teisėto tarptautinės politikos instrumento galimybė – įtvirtinta Jungtinių Tautų Chartijoje. Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų nustatytos sankcijos taikomos valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims bei kitiems subjektams, kurie savo veiksmais, sprendimais ar vykdoma politika pažeidinėja žmogaus teises, prisideda prie etninių, teritorinių ir religinių konfliktų, remia terorizmą ar kokiu nors kitu būdu laužo svarbiausias tarptautinės bendruomenės pripažįstamas normas bei principus.

Sankcijų, dar vadinamų ribojamosiomis priemonėmis, tikslas – pakeisti atitinkamos šalies (ar jos dalies) vyriausybės, subjektų ar asmenų vykdomą politiką ar sustabdyti konkrečius veiksmus. Tarptautinių sankcijų taikymas grindžiamas ne ekonominiais interesais, bet tarptautinės teisės, demokratijos bei pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principais. Sankcijos gali apimti visišką arba dalinį ekonominių santykių nutraukimą, ryšių priemonių ir diplomatinių santykių apribojimą bei kitokio pobūdžio priemones. Sankcijų taikymas privalo būti pagrįstas proporcingumo principu ir būti tiesiogiai nukreiptas į subjektus, atsakingus už vykdomą politiką ar konkrečius veiksmus, į kuriuos atsakydama tarptautinė bendrija buvo priversta panaudoti sankcijų instrumentą.

Tarptautinės sankcijos – vienas instrumentų, kuriuo tarptautinė bendruomenė ar atskiros valstybės, siekdamos tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo, įgyvendina strateginių prekių kontrolę ir vykdo kovą prieš tarptautinį terorizmą.

Būtina pabrėžti, kad Lietuvoje strateginių prekių (karinės ir dvejopo panaudojimo įrangos) kontrolė įgyvendindama atsižvelgiama ne tik į tarptautines sankcijas. Lietuvos valstybės įstatymuose įtvirtinta nuostata, jog strateginių prekių kontrolė grindžiama nacionalinio saugumo interesais ir užsienio politikos tikslais, o taip pat privalo atsižvelgti į Europos Sąjungos bendrosios užsienio ir saugumo politikos rėmuose sutartus ginklų eksporto kriterijus bei tarptautinių neplatinimų režimų ir kitų eksporto kontrolės mechanizmų reikalavimus.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), įgyvendindama Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais. URM taip pat teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Jungtinėms Tautoms, kitoms tarptautinėms organizacijoms ar Europos Sąjungos institucijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos.

Tarptautinės sankcijos nustatomos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais bei LR Vyriausybės nutarimais, kurie įgyvendina kitus ES teisės aktus, Jungtinių Tautų rezoliucijas bei Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimus.

Naudingos nuorodos:
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetų tinklapis
Europos Sąjungos Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapio sankcijų skiltis

Sankcijos, susijusios su terorizmu
Lietuvoje taikomos ribojamosios priemonės, susijusios su terorizmu

Lietuvoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, susijusios su terorizmu, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis (jos įgyvendinamos ir ES teisės aktais) ir savarankiškomis ES ribojamosiomis priemonėmis. Šios priemonės įgyvendinamos pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

Lietuva netaiko autonominių (t.y. savo pačios iniciatyva priimtų) sankcijų, susijusių su terorizmu: nėra priimta jokio nacionalinio teroristų ar su jais siejamų asmenų sąrašų.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ribojamosios priemonės

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje įsteigti du komitetai, kurie sprendžia tarptautinių sankcijų, nustatytų teroristinėms organizacijoms ir su jomis siejamais asmenims, klausimus:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliucijas 1267 (1999) bei 1989 (2011), koordinuoja su „Al-Qaida“ susijusių asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Informacija apie sankcijų komiteto veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklapyje

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal rezoliuciją 1988 (2011), nuolat atnaujina Talibanui priklausančių bei su juo susijusių asmenų sąrašus. Šiems asmenims taikomos tarptautinės sankcijos, kurias sudaro kelionių apribojimai, lėšų užšaldymas, ginklų embargas. Informacija apie sankcijų komiteto veiklą, susijusius teisės aktus, taikomas sankcijas ir išimtis bei kita susijusi informacija pateikiama Sankcijų komiteto tinklapyje

ES ribojamosios priemonės

ES taiko priemones, nukreiptas prieš asmenis ir jų grupes, kurie įvardyti taip vadinamame „ES terorizmo sąraše“ (angl. EU terrorism list), kuris remiasi ES bendrąja pozicija 2001/931/BUSP (taip pat reglamentu (EB) Nr. 2580/2001) ir juos keičiančiuose bei įgyvendinančiuose teisės aktuose. Į šį sąrašą įtraukiami su terorizmo veikla susiję asmenys bei organizacijos, kuriems taikomos ES sankcijos.

ES Taryba parengė informacijos suvestinę dėl „Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos specialios priemonės kovojant su terorizmu, ES sąrašo“.  Darbo grupės „CP931“, kuri svarsto asmenų įtraukimo ir išbraukimo į/iš sąrašus subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, pasiūlymus, mandatas ir darbo metodai įtvirtinti Tarybos dokumente 10826/1/07 REV 1.

Galiojančių ES ribojamųjų priemonių (sankcijų) sąrašas anglų kalba (atkreiptinas dėmesys į sąrašo atnaujinimo datą) pateikiamas ES EIVT tinklapyje (3 puslapyje pasirinkite nuorodą Terrorist Groups (Foreign Terrorist Organisations)). Atkreiptinas dėmesys, kad tik ES teisės aktai, publikuoti oficialiajame žurnale yra oficialūs ir teisiškai įpareigojantys.

Asmenų prašymų dėl išbraukimo iš sankcijų sąrašų nagrinėjimas

Jungtinių Tautų procedūros:

Asmenys, kuriems taikomos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nustatytos sankcijos, turi teisę kreiptis dėl išbraukimo iš asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašų:

„Al-Qaida“ sankcijų sąrašuose esantys asmenys ir subjektai tokius prašymus gali pateikti JT Saugumo Tarybos komiteto 1267 kontrolieriaus tarnybai

Talibano sankcijų sąrašuose nurodyti asmenys ir subjektai gali kreiptis į kontaktinį asmenį, paskirtą nagrinėti išbraukimų iš sąrašų klausimus (angl. Focal Point for De-listing)

ES procedūros:

Kai priimamas sprendimas dėl ribojamųjų priemonių konkrečiam asmeniui taikymo, jis gauna informacinį laišką arba jam skirtas pranešimas skelbiamas oficialiojo ES žurnalo C serijoje . Informacinis laiškas ir pranešimas pateikia specifinę informaciją apie veiksmus, kurių asmuo gali imtis, kvestionuodamas priimtą sprendimą. Oficialaus žurnalo prieiga galima naudojantis šiuo adresu: eur-lex.europa.eu/JOIndex.do  arba eur-lex.europa.eu/

Asmenys, kuriems taikomos ribojamosios priemonės pagal Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (atitinkamai – pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001), gali:

Kreiptis į Europos Sąjungos Tarybą su prašymu persvarstyti jų atvejį, remiantis prašymą pagrindžiančiais dokumentais, šiuo adresu:
Council of the European Union
General Secretariat
DG C 1C
rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

el. p. [email protected]

apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos pirmosios instancijos teismui – Europos bendrajam teismui;
prašyti išimčių humanitariniais tikslais, kad būtų patenkinti pagrindiniai poreikiai.
pagal nacionalines procedūras apskųsti nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimą  (pavyzdžiui, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą dėl išimčių nesuteikimo ir pan.).

Dėl išimčių pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2580/2001 taikymo, skaitykite skiltyje Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys

Naudingos nuorodos:
JT Saugumo Tarybos sankcijų komitetai
ES Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapio sankcijų skiltis
Asmenų, kuriems taikomos finansinės ribojamosios priemonės, konsoliduotas ES sąrašas
Galiojančių ES ribojamųjų priemonių (sankcijų) sąrašas anglų kalba (atkreiptinas dėmesys į sąrašo atnaujinimo datą) (3 puslapyje pasirinkite nuorodą Terrorist Groups (Foreign Terrorist Organisations))
Europos Sąjungos informacijos suvestinė „Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos specialios priemonės kovojant su terorizmu, ES sąrašas
2008 m. balandžio 24 d. Tarybos dokumentas Nr. 8666/1/08: Ribojančios priemonės (sankcijos) – Atnaujinta ES geriausia ribojančių priemonių veiksmingo įgyvendinimo praktika (anglų k.).
Komisijos gairės dėl tam tikrų Reglamento (ES) Nr. 833/2014 nuostatų įgyvendinimo (pateikiama nuoroda į tekstą lietuvių kalba).
2009 m. gruodžio 15 d. Tarybos dokumentas 17464/09: Ribojančių priemonių (sankcijų) pagal ES bendrąją užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir įvertinimo gairės
2013 m. balandžio 30 d. Gairės buvo papildytos naujais elementais. Pateiktos draudimo tiesiogiai ar netiesiogiai padaryti prieinamas lėšas ar ekonominius išteklius sankcionuotiems asmenims per tiesiogiai nesankcionuotus asmenis ar subjektus, kurie jiems priklauso ar yra jų kontroliuojami, apibrėžtys (angl. owned and controlled)
Tarptautinės finansinės veiklos darbo grupės (angl. International Financial Action Task Force, FATF)
FATF rekomendacijos dėl kovos su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir neplatinimu
Pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL)
Jungtinių Amerikos Valstijų iždo departamentas

 • Tarptautinių sankcijų rūšys ir atsakingos institucijos
  2004 m. balandžio 22 d. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme numatytos tokios tarptautinių sankcijų rūšys.

  Ekonominės sankcijos – civilinės, dvigubos paskirties prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai; prekybos su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų ekonominės veiklos valstybėje ar teritorijoje, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai; subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikos teritorijoje apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Užsienio reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos ir Lietuvos bankas.

  Ekonominės sankcijos LR įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais. Reikia atkreipti dėmesį, kad prašymai gauti karinės įrangos ar dvejopo panaudojimo prekių eksporto, importo, tranzito ar tarpininkavimo licencijas taip pat vertinami pagal Europos Sąjungos Elgesio kodekso dėl ginklų eksporto kriterijus, tarptautinių neplatinimų režimų ir kitų eksporto kontrolės mechanizmų reikalavimus (plačiau apie eksporto kontrolę).

  Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi importo, eksporto, reeksporto, tranzito ar prekybos apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://eeas.europa.eu

  Karinės įrangos importo, eksporto, reeksporto ir tranzito, įskaitant tarpininkavimą, apribojimai (ginklų embargai) įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 237 „Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo ir Valstybių, iš kurių draudžiama pirkti ir importuoti ar gabenti tranzitu į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes, kitus ginklus ir šaudmenis ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami sandoriai dėl įtrauktų į bendrąjį karinės įrangos sąrašą prekių, kitų ginklų ir šaudmenų, sąrašo patvirtinimo“.

  Finansinės sankcijos – subjektų, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, teisių valdyti, naudoti ir disponuoti pinigais, vertybiniais popieriais, daiktais, kitu turtu ir turtinėmis teisėmis apribojimai; mokėjimų apribojimai subjektams, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; kiti finansinės veiklos apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Lietuvos bankas.

  Finansinės sankcijos, įskaitant sankcijas teroristinėms organizacijoms, LR įgyvendinamos vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos reglamentais arba nacionaliniais teisės aktais.

  Europos išorės veiksmų tarnybos tinklapyje rasite konsoliduotą sąrašą asmenų, jų grupių ir įmonių, kuriems taikomos ES finansinės ribojamosios priemonės: http://eeas.europa.eu

  Fizinių ir juridinių asmenų, kuriems finansinės sankcijos taikomos pagal Europos Sąjungos teisės aktus, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://ec.europa.eu

  Finansinės sankcijos su teroro aktais susijusiems Europos Sąjungos valstybių narių fiziniams ir juridiniams asmenims įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 113 „Dėl priemonių įgyvendinant Lietuvos Respublikoje tarptautines sankcijas, numatytas 2001 m. gruodžio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos bendrojoje pozicijoje 2001/930/BUSP dėl kovos su terorizmu“.

  Politinės sankcijos – oficialių vizitų apribojimai; kelionių į valstybę ar teritoriją, dėl kurios įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, ar per šią valstybę arba teritoriją apribojimai; apribojimai atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją asmenims, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos; diplomatinių santykių apribojimai; kitos politinio ir diplomatinio poveikio priemonės.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministerijos, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

  Asmenų, kuriems draudžiama atvykti ar keliauti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją dėl politinių sankcijų įgyvendinimo, sąrašas atnaujinamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 639 (Nr. 472, 2008-05-16, Žin., 2008, Nr. 61-2296 (2008-05-29).

  Susisiekimo sankcijos – transporto (geležinkelių, kelių, vandens, oro), pašto, elektroninių ryšių ir (ar) kitokių ryšių ir susisiekimo su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Susisiekimo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir Civilinės aviacijos administracija.

  Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi susisiekimo apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://ec.europa.eu

  Visuomenės sankcijos – kultūrinių, mokslo, švietimo, sporto ir kitokių visuomeninių ryšių su subjektais, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, apribojimai.

  Šių sankcijų įgyvendinimo LR priežiūros institucijos yra Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos.

  Europos Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomi visuomeninio pobūdžio apribojimai, sąrašas pateikiamas Europos Komisijos tinklapyje: http://eeas.europa.eu

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimtys

URM yra atsakinga už nustatytų išimčių įgyvendinimą, jeigu tarptautines sankcijas nustačiusių tarptautinių organizacijų sprendimuose ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktuose, yra numatomos jų įgyvendinimo išimtys (humanitariniais, taikos palaikymo misijų aprūpinimo tikslais ar kitais ypatingais atvejais).

Subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys (išskyrus finansų įstaigas), siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančią instituciją. Ši institucija kreipiasi į URM dėl išimties įgyvendinimo kiekvienu konkrečiu atveju ir įgyvendina išimtį tik gavusi jos sutikimą. Finansų įstaigos dėl išimčių įgyvendinimo į URM kreipiasi tiesiogiai. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančios institucijos nurodytos Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje.

Kai tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros institucija yra URM, subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys, siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi tiesiogiai į URM.

Dažniausiai užduodami klausimai
Europos Sąjungos Komisija parengė dažniausiai užduodamų klausimų apie ES ribojamąsias priemones sąvadą

Jūsų patogumui, čia rasite Lietuvos ūkio subjektams adaptuotą sąvado versiją:

1. Kur galima rasti Tarybos priimtų sprendimų ir reglamentų dėl sankcijų oficialias redakcijas?
Europos Sąjungos oficialusis leidinys yra vienintelis oficialus teisiškai privalomas galiojančių ES teisės aktų šaltinis. Oficialiojo leidinio adresas yra http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html arba http://eur-lex.europa.eu/.
Sprendimus ir reglamentus dėl ribojamųjų priemonių lengviausia rasti Oficialiojo leidinio interneto svetainėje nurodžius teisės akto paskelbimo metus ir dokumento numerį. Su šiais duomenimis dokumentą galima nesunkiai rasti atlikus paprastą paiešką. Kita vertus, priklausomai nuo turimos informacijos, taip pat galima pasinaudoti išplėstinės paieškos galimybe.
Žinant, koks yra dominantis sankcijų režimas, bet neturint teisės akto numerio, EIVT interneto svetainėje pirmiausia reikėtų susirasti teisės aktų sąrašą (žr. 4 klausimą). Taip galima rasti teisės akto numerį ir atlikti paprastą paiešką Oficialiojo leidinio interneto svetainėje.
 
2. Kur galima rasti dominančio sprendimo ar reglamento konsoliduotą redakciją?
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pateikiamos jame paskelbtų teisės aktų konsoliduotos redakcijos. Reikia atkreipti dėmesį, kad konsoliduotos redakcijos, ne taip, kaip patys teisės aktai, nėra teisiškai privalomos ir pateikiamos tik dėl patogumo.
Su konsoliduotomis redakcijomis susipažinti galima Oficialiojo leidinio interneto svetainėje adresu http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt. (svetainėje reikia įvesti pagrindinio teisės akto, kurio nuostatos vėliau buvo keičiamos, priėmimo metus ir numerį, sistema pasiūlys ir parengtas suvestines dokumento redakcijas). Kartu su kita dokumento informacija taip pat yra galimybė gauti dokumento bibliografinę informaciją.
Prašom atkreipti dėmesį, kad konsoliduotos redakcijos ne visada atnaujinamos naujausiais teisės akto pakeitimais. Tokiu atveju, norint turėti visą informaciją apie esamą konkretaus teisės akto statusą, būtina atsižvelgti į dalinius pakeitimus, paskelbtus po to, kai buvo paskelbtas konsoliduotas aktas.

3. Kur galima rasti bendrą informaciją apie ES ribojamąsias priemones?
Bendra informacija apie ES ribojamąsias priemones pateikiama interneto svetainėje http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Šioje interneto svetainėje pateikta išsami informacija apie ES sankcijas: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf.

4. Kur galima rasti ES ribojamųjų priemonių sąrašą?
Galiojančių ribojamųjų priemonių sąrašą galima rasti adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/2014_05_26-measures-in-force_en.pdf Jame pateikiamos galiojančios ribojamosios priemonės, suskirstytos pagal šalį. Šis sąrašas reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus.
Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad šis dokumentas pateikiamas tik dėl patogumo. Europos Sąjungos oficialusis leidinys yra vienintelis oficialus teisiškai privalomas galiojančių ES ribojamųjų priemonių šaltinis (žr. 1 klausimą). Taip pat būtina atsižvelgti į sąrašo atnaujinimo datą, kuri nurodoma pirmame atsivertusio dokumento puslapyje - po atnaujinimo datos galėjo būti priimta naujų teisės aktų. Nuo sąrašo atnaujinimo datos paskelbtus naujus teisės aktus rasite šios URM svetainės skiltyje Galiojančios tarptautinės sankcijos

5. Kur galima rasti ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimo bendrąsias gaires?
Papildomos gairės dėl ribojamųjų priemonių įgyvendinimo pateikiamos dokumente „Ribojamųjų priemonių pagal ES bendrą užsienio ir saugumo politiką įgyvendinimo ir vertinimo gairės“ (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st11/st11205.en12.pdf) ir dokumente „Geriausia ES veiksmingo ribojamųjų priemonių įgyvendinimo praktika“ (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st08/st08666-re01.lt08.pdf).
Taip pat žr. naujus elementus, susijusius su nuosavybės ir kontrolės bei lėšų ar ekonominių išteklių teikimo sąvokomis. (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf).

6. Kur galima rasti asmenų ir subjektų, kuriems taikomos tokios finansinės ribojamosios priemonės kaip turto įšaldymas, sąrašą?
Konsoliduotą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašą parsisiųsti galima adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
Kasdieninio naudojimo vadovas pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
Iškilus abejonėms dėl į sąrašą įtraukto asmens, reikia kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją kontaktais, pateikiamais šio tinklapio skiltyje Kontaktai; prireikus, URM kreipsis į atitinkamas ES institucijas arba tarnybas.
Reikia atkreipti dėmesį, kad įvairi kita informacija, susijusi su teisės aktais dėl sankcijų, įskaitant informaciją dėl Europos teismų sprendimų, pateikiama Oficialiojo leidinio bibliografinėse nuorodose.

7. Ar galima reguliariai gauti su ribojamosiomis priemonėmis susijusius automatinius atnaujinimus?
Norint gauti naujienas RSS kanalais galima užsiregistruoti EUR-Lex interneto svetainėje adresu http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html.

Užsiregistravus reikia:
i) paspausti piktogramą „išplėstinė paieška“ ir atlikti, pavyzdžiui, visų reglamentų, kurių pavadinime yra žodžiai „ribojamosios priemonės“, paiešką;
ii) paspausti virš paieškos rezultatų esančią piktogramą „įtraukti į mano RSS kanalus“ ir
iii) paspaudus piktogramą „išsaugoti“ sukurti kanalą. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti personalizuotą RSS kanalą, pateikiama pagalbos puslapiuose adresu http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3.
Tačiau tokius atnaujinimus gauti e. paštu galimybės nėra.

8. Ar galima [šį gaminį] eksportuoti ir (arba) importuoti iš [šios šalies]?

- Pirmiausia reikia patikrinti, ar konkrečiai šaliai taikomos ribojamosios priemonės (žr. 4 klausimą).
- Jei taip, reikia patikrinti, ar gaminys įtrauktas į atitinkamo reglamento prieduose pateiktus draudžiamų gaminių sąrašus. Iškilus abejonėms, aiškesnę informaciją dėl to, ar tam tikras prekes leidžiama importuoti ir (arba) eksportuoti, gali pateikti Užsienio reikalų ministerija arba Ūkio ministerija (dėl dvejopo naudojimo prekių), arba atsakinga institucija gali išduoti leidimą šias prekes eksportuoti ir (arba) importuoti, jei tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.
- Norint gauti leidimą eksportuoti ir (arba) importuoti gaminį, kuriam dėl ribojamųjų priemonių reikia gauti specialų leidimą, reikia susisiekti su šalies, iš kurios vykdoma veikla, kompetentinga institucija, nurodyta atitinkamų reglamentų prieduose (žr. 9 klausimą).
- Taip pat reikia patikrinti, ar gaminys patenka į ginklų embargo taikymo sritį. Šiuo tikslu patariama patikrinti, kokios prekės yra įtrauktos į bendrąjį karinės įrangos sąrašą. Bendrasis karinės įrangos sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais. Naujausia šio sąrašo redakcija pateikiama adresu (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:LT:PDF).
- Taip pat reikėtų patikrinti, ar gaminys yra įtrauktas į dvejopo naudojimo objektų sąrašą. Tam reikėtų susipažinti su Reglamentu (EB) Nr. 428/2009, kuriuo nustatomas dvejopo (civilinio ir karinio) naudojimo prekių eksporto režimas. Naujausia konsoliduota šio reglamento redakcija pateikiama adresu http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:LT:PDF.
- Taip pat būtina įsitikinti, kad asmenys, grupės ar subjektai, su kuriais prekiaujama, nėra įtraukti į atitinkamus sąrašus, arba kad sudaromas sandoris jiems tiesiogiai ar netiesiogiai nepasitarnaus. Daugiau informacijos apie netiesioginį lėšų ar ekonominių išteklių teikimą bei apie nuosavybės bei kontrolės sąvokas pateikiama dokumente adresu http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
- Kadangi sankcijas taiko ne tik tarptautinės organizacijos, bet ir kai kurios atskiros valstybės nacionalinių teisės aktų pagrindu, URM pataria įvertinti, ar konkrečiam asmeniui ar įmonei nėra taikomos kitų valstybių sankcijos. Ypatingą dėmesį siūlome atkreipti į JAV taikomas nacionalines ribojamąsias priemones, tai galima įvertinti adresu http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx Nors atskirų valstybių priimti sprendimai dėl sankcijų taikymo Lietuvos ir jos nacionalinių subjektų neįpareigoja, tačiau atskirais atvejais, bendarbiaujant su sankcionuotais asmenimis ir/ar įmonėmis, Lietuvos įmonėms gali kilti neigiamų padarinių. Patariame įvertinti verslo riziką.

9. Kaip galima susisiekti su kompetentinga savo šalies institucija?
Lietuvoje Užsienio reikalų ministerija yra institucija, atsakinga už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo koordinavimą Lietuvoje. Kitos institucijos pagal kompetenciją yra atsakingos už konkrečių sankcijų rūšių įgyvendinimo priežiūrą (visos institucijos ir jų kompetencijų sritys išvardytos 2004 m. gruodžio 30 d. Vyriausybės nutarime Nr. 1679). Atsakingų institucijų kontaktiniai duomenys skelbiami skiltyje kontaktai.
Kitų ES valstybių narių kompetentingos institucijos yra nurodytos interneto svetainėse, įtrauktose į atitinkamų reglamentų dėl ribojamųjų priemonių sąrašus.

10. Kaip susisiekti su Komisijos tarnybomis, atsakingomis už ribojamąsias priemones?
Su Komisijos tarnybomis, atsakingomis už ribojamąsias priemones, galima susisiekti e. paštu [email protected].

11. Ar galima prekiauti su [šiuo asmeniu, grupe ar subjektu], gauti iš [šio asmens, grupės ar subjekto] pinigų ar jam teikti lėšų ar ekonominių išteklių?
Prašom patikrinti informaciją, pateiktą konsoliduotuose asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos, sąrašuose adresu http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Kasdieninio naudojimo vadovas pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html . Taip pat žr. 6 klausimą.
Būtina įsitikinti, kad asmenys, grupės ar subjektai, su kuriais prekiaujama, nėra įtraukti į atitinkamus sąrašus arba kad sandoris tiesiogiai ar netiesiogiai jiems nepasitarnaus. Daugiau informacijos apie netiesioginį lėšų ar ekonominių išteklių teikimą bei apie nuosavybės bei kontrolės sąvokas pateikiama dokumente adresu http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf.
Iškilus abejonėms dėl į sąrašą įtraukto asmens, prašome kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, kuri, prireikus, kreipsis į atitinkamas ES institucijas arba tarnybas.

12. Kokie kriterijai padeda atpažinti galimus teroristų finansavimo požymius?
VSD rekomenduoja kiekvienu atveju prieš užmezgant santykius su klientu ar sudarant sandorį įsitikinti, ar kliento nėra asmenų, kuriems taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, sąrašuose . Lietuvoje tarptautinių finansinių sankcijų taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas, taip pat 2014 m. vasario 24 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-52 „Dėl Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje patvirtinimo“.
Toliau vartojamos sąvokos:
1. Rizikos šalis – šalis, kuri kovos su terorizmu požiūriu yra priskirtina prie didesnės rizikos šalių kategorijos, jai taikomos Europos Sąjungos sankcijos arba kitos ribojamosios priemonės, taip pat šalis, kurią Finansinių veiksmų darbo grupė (Financial Action Task Force ‒ FATF) priskiria prie padidintos rizikos arba nebendradarbiaujančių šalių (www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/).
2. Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, kurioje mokesčiai labai maži arba jų visai nėra, įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių teritorijų sąrašą ir kurioje registruoti asmenys siekia minimalių mokestinių įsipareigojimų ar nori visai jų išvengti.
Siekiant atpažinti galimus teroristų finansavimo požymius, VSD rekomenduoja vadovautis žemiau išvardytais kriterijais:
1.    Fizinio asmens gimimo vieta, gyvenamoji vieta, pilietybė arba tautybė yra siejama su rizikos šalimi ir / arba fizinis asmuo yra siejamas su rizikos šalyje registruotu juridiniu asmeniu.
2.    Pinigines operacijas vykdo juridiniai asmenys, įsteigti rizikos šalyje ar tikslinėje teritorijoje arba kitur įsteigti juridiniai asmenys, kurie pinigines operacijas vykdo per tose teritorijose ar šalyse įsteigtus asmenis.
3.    Yra duomenų, leidžiančių manyti, kad asmuo veikia ne savo naudai ir / ar gali atstovauti asmeniui, siejamam su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, arba asmuo vengia atskleisti tikruosius naudos gavėjus.
4.    Asmuo nesugeba paaiškinti, kam jam reikalingos paslaugos, kokią veiklą jis ketina vykdyti, ar negali pateikti kitos būtinos informacijos.
5.    Asmens gaunamos pajamos objektyviai neatitinka jo vykdomos veiklos arba kyla kitų abejonių (pavyzdžiui, dėl amžiaus), kad asmuo objektyviai negali turėti tokių pajamų.
6.    Periodiškai įnešami grynieji pinigai į sąskaitą arba vykdomos grynųjų pinigų perlaidos, kurios yra skirtos rizikos šalyje veikiančiam pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui.
7.    Periodiškai įnešami grynieji pinigai į pelno nesiekiančio juridinio asmens sąskaitą, kurie vėliau bendra suma pervedami į rizikos šalį.
8.    Pelno nesiekiančio juridinio asmens, veikiančio rizikos šalyje, arba tokio asmens, kuris teikia paramą į rizikos šalis, vykdomi mokėjimo pavedimai arba grynųjų pinigų perlaidos asmeniui Lietuvoje.
9.    Pavedimo paskirtis į / iš pelno nesiekiančio juridinio asmens sąskaitos neatitinka paramos gavėjo / teikėjo vykdomos veiklos.
10.    Yra duomenų, leidžiančių manyti, kad asmuo, paaukojęs pinigines lėšas ar bet kokį kitą materialųjį turtą pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui, gali būti fiktyvus arba atstovauti asmeniui, kilusiam iš rizikos šalies ir / arba aukojamos piniginės lėšos ar bet koks kitas materialusis turtas neatitinka aukojančiojo asmens finansinės padėties.
11.    Pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui aukoja naujai įsteigtas juridinis asmuo, siejamas su rizikos šalimi arba tiksline teritorija.
12.    Aukojant pelno nesiekiančiam juridiniam asmeniui yra nurodoma sąlyga ‒ pervesti lėšas asmeniui, siejamam su rizikos šalimi.
13.    Asmuo pageidauja, kad jo mokėjimo kortelės ir / ar su finansinėmis operacijomis susijusi korespondencija būtų siunčiama adresu, esančiu rizikos šalyje.
14.    Asmens gaunami arba atliekami mokėjimo pavedimai, grynųjų pinigų perlaidos į / iš asmens, siejamo su rizikos šalimi arba registruoto tikslinėje teritorijoje, sąskaitą.
15.    Vienkartinis asmens sąskaitos papildymas neįprastai didele, nebūdinga kliento veiklai suma, kuri netrukus išgryninama.
16.    Banko sąskaitoje sukauptų lėšų išgryninimas ir / arba vykdomi atsiskaitymai mokėjimo kortele rizikos šalyje.
17.    Sąskaitoje vykdomos tik tarptautinių pavedimų iš rizikos šalių išgryninimo operacijos.
18.    Įnešti į sąskaitą grynieji pinigai pervedami į sąskaitą rizikos šalyje arba į asmens, siejamo su rizikos šalimi, sąskaitą.
19.    Galimybė naudotis sąskaita keliems įgaliotiems asmenims, nesusijusiems šeimyniniais ar partnerystės santykiais ar su sąskaitos savininku ir / arba siejamiems su rizikos šalimi.
20.    Mokėjimo pavedimai už rizikos šalyje arba tikslinėje teritorijoje registruoto asmens suteiktas paslaugas, nesusijusias su jo vykdoma veikla, ir / arba lėšų išgryninimas netrukus po mokėjimo pavedimo.
21.    Veiklos nevykdančio su rizikos šalimi siejamo asmens nuolatiniai grynųjų pinigų įnašai į sąskaitą.
22.    Mokėjimo pavedime nurodoma paskirtis, pavyzdžiui: dole, donation, sadaqa, sadaga, zakat, zakaat, ramadaan, ei al‘adha, iftar, haj, sponsor aid.
23.    Grynųjų pinigų rizikos šalies valiuta keitimo operacijos, įnašai į sąskaitas.
24.    Prašymas pervesti keičiamus grynuosius pinigus į kito asmens, siejamo su rizikos šalimi, sąskaitą arba į sąskaitą rizikos šalyje.
25.    Įstatinio kapitalo įnašas pateikiamas grynaisiais pinigais ir / arba rizikos šalies valiuta.
26.    Sudarant sandorį bent vienos sandorio dalyvių pusės vengimas pateikti informaciją, būtiną kliento tapatybės nustatymui.
27.    Už sandorį atsiskaitoma rizikos šalies valiuta.
28.    Už sandorį su asmeniu, siejamu su rizikos šalimi, atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
29.    Asmens, siejamo su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, atliekamas mokėjimo pavedimas už nekilnojamąjį turtą.
30.    Asmens, siejamo su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, ketinimas naudotis teisinėmis paslaugomis, nuslepiant tikrąją asmens tapatybę ir / ar vengiant atskleisti lėšų kilmę.
31.    Asmens, siejamo su rizikos šalimi arba tiksline teritorija, ketinimas pasinaudojant teisines paslaugas teikiančių asmenų pagalba atsiskaityti už sandorį grynaisiais pinigais, vengiant atskleisti lėšų kilmę.
32.    Asmens prašymas pasinaudoti asmens, teikiančio teisines ar kitas paslaugas, sąskaita, vengiant atskleisti tikrąją asmens, kurio naudai būtų teikiama paslauga, tapatybę.

13. ES Bendrojo Teismo sprendimu [šis asmuo, grupė ar subjektas] iš sąrašo buvo išbrauktas. Tačiau [šio asmens, grupės ar subjekto] vardas (pavadinimas) vis dar įtrauktas į konsoliduotą sąrašą asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos ES finansinės sankcijos. Ar [šiam asmeniui, grupei ar subjektui] ribojamosios priemonės vis dar galioja?
Teisės aktų, kuriais nustatomos ribojamosios priemonės asmeniui, grupei ar subjektui, panaikinimas įsigalioja ne iš karto Bendrajam Teismui priėmus sprendimą. Pirmosios instancijos teisme panaikinti teisės aktai galioja tol, kol pasibaigia apeliacijos pateikimo laikotarpis (du mėnesiai ir dešimt dienų po pranešimo apie sprendimą). Per šį laikotarpį Taryba ar, atitinkamais atvejais, Komisija, jei reikia, gali pašalinti pažeidimus, padarytus priėmus naujas ribojamąsias priemones atitinkamiems asmenims ir subjektams. Kita vertus, Taryba arba, atitinkamais atvejais, Komisija gali pateikti apeliaciją; šiuo atveju, kol apeliacija nagrinėjama, ribojamosios priemonės įtrauktiems į sąrašą asmenims ir subjektams toliau galioja visa apimtimi. Praėjus dviem mėnesiams ir dešimčiai dienų, priklausomai nuo to, ar Taryba arba, atitinkamais atvejais, Komisija nusprendė imtis kokių nors pirmiau nurodytų veiksmų, ribojamosios priemonės [šiam asmeniui, grupei ar subjektui] arba nustoja galioti, arba lieka galioti visa apimtimi.

14. Žinoma, kad [šis asmuo, grupė ar subjektas] pažeidžia ES ribojamąsias priemones. Ką reikėtų daryti?
Prašom susisiekti su Užsienio reikalų ministerija ar atitinkamos kitos valstybės narės kompetentinga institucija (nurodyta interneto svetainėse, įtrauktose į atitinkamų reglamentų sąrašus, žr. 9 klausimą). Taip pat galima susisiekti su Komisija (žr. 10 klausimą), kuri susisieks su atitinkama kompetentinga institucija.

 • Kontaktai
  Informacija tarptautinių sankcijų klausimais teikiama (įgyvendinimą koordinuojanti institucija)
  Adresas Tel. nr. Faks. nr. El. paštas

  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamentas

  J. Tumo-Vaižganto g. 2,
  LT-01511, Vilnius
  (8~5) 236 25 17   gedimi[email protected]

  Institucijų, atsakingų už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, kontaktai
  Adresas Tel. nr. Faks. nr. El. paštas
  Civilinės aviacijos administracija (susisiekimo sankcijos)
  Rodūnios kelias 2,
  LT-02188, Vilnius
  (8~5) 273 92 59 (8~5) 273 92 37 [email protected]

  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (finansinės sankcijos). Pinigų plovimo prevencijos valdybos Atitikties skyrius

  Šermukšnių g. 3,
  LT-01106, Vilnius

  (8~5) 271 7456

  (8~5) 271 7474 [email protected]

  Kultūros ministerija (visuomeninės sankcijos). Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius

  J. Basanavičiaus g. 5,
  LT-01118, Vilnius
  (8~5) 219 34 56 (8~5) 262 31 20 [email protected]

  Lietuvos bankas (finansinės sankcijos). Priežiūros tarnyba

  Žirmūnų g. 151,
  LT-09128, Vilnius
  (8~5) 268 0501
  (8~5) 268 0502
  (8~5) 2615665 [email protected]

  Migracijos departamentas prie vidaus reikalų ministerija (politinės sankcijos). Užsieniečių reikalų skyrius

  L. Sapiegos g. 1,
  LT-10312 Vilnius
  (8~5) 271 94 91  (8~5) 271 8210 [email protected]

  Muitinės departamentas (ekonominės sankcijos)

  A. Jakšto g. 1/25,
  LT-01105 Vilnius
  (8~5) 266 44 78 (8~5) 212 49 77 [email protected]

  Ryšių reguliavimo tarnyba (susisiekimo sankcijos). Teisės departamentas

  Algirdo g. 27A,
  LT-03219 Vilnius
  (8~5) 210 5627
  (8~5) 210 5694
  (8~5) 216 1564 [email protected]
  [email protected]

  Susisiekimo ministerija (susisiekimo sankcijos). Plėtros ir tarptautinių ryšių departamentas

  Gedimino pr. 17,
  01505 Vilnius
  (8~5) 239 3968
  (8~5) 239 3884
  (8~5) 212 4335 [email protected]
  [email protected]

  Ūkio ministerija (ekonominės sankcijos). Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyrius

  Gedimino pr. 38,
  LT-01104 Vilnius
  8 706 64680 8 706 64762 [email protected]

  Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie vidaus reikalų ministerijos (politinės sankcijos)

  Savanorių pr. 2,
  LT-03116 Vilnius
  (8~5) 271 93 05 (8~5) 271 93 06 [email protected]

  Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (politinės ir visuomeninės sankcijos). Teisinio reguliavimo skyrius

  Gedimino pr. 38,
  LT01104, Vilnius
  8 706 64985 8 706 64988 [email protected]

Naujienlaiškio prenumerata