Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.02.19 07:58

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

SVARBU:    

AGP skirtas tik kelionei į Lietuvą ir galioja 2 savaites nuo išdavimo dienos. AGP išduodamas vizito ambasadoje metu, pateikus visus reikamus dokumentus, ir įsigalioja iš karto tą pačią dieną. Per šį laikotarpį turėsite grįžti į Lietuvą ir Lietuvoje pateikti prašymą dėl naujo asmens tapatybės dokumento. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Kūdikių iki 1 m. vežti į ambasadą nebūtina. Vaikų, kuriems daugiau nei 1 metai, dalyvavimas būtinas.

AGP išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant Norvegijoje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie Norvegijoje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento; 
 • Norvegijoje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Prašant išduoti AGP, Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą pildomas Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniame skyriuje, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pildomas Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijoje, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP Norvegijoje gimusiam vaikui, Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas prašymas;
 • dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas/-ai ir pavardė;
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas arba patvirtintas pažyma Apostille užsienio valstybės institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas, jei duomenų bazėse nėra vaiko asmens duomenų. Norvegijos Karalystėje išduotus dokumentus pažyma Apostille legalizuoja Fylkesmannen.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsulinį skyrių  Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės į Lietuvą. AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Už AGP išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

AGP atsiėmimas

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniame skyriuje asmeniškai. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinį skyrių lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijoje pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą.

Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu. Pareiškėjas nurodo adresą, kuriuo prašo persiųsti išduotą AGP, ir pasirašo pareiškimą dėl dokumentų siuntimo paštu. AGP persiuntimo paštu išlaidas apmoka Pareiškėjas.

Jei pilietis pageidauja, asmens grįžimo gali būti siunčiamas registruotu paštu, tokiu atveju pilietis pateikdamas prašymą turi pateikti ir voką su pašto ženklais (pašto ženklų suma priklauso nuo voko dydžio, teiraukitės pašte).

Naujienlaiškio prenumerata