Užsienyje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2014.08.04 16:06

Jei vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimas po 1990 m. kovo 11 d. įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, jo tėvai privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu vaiko tėvai neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, vaiko gimimas įtraukiamas į apskaitą jų paskutinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje arba Vilniaus miesto civilinės metrikacijos įstaigoje.

Norint gimimą įtraukti į apskaitą per Lietuvos Respublikos ambasadą, turi būti pateikiami šie dokumentai:

  • Prašymą (pildomas ambasadoje).
  • Vaiko tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus: galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė.
  • Užsienio valstybės institucijos išduotą gimimo liudijimą, legalizuotą ar patvirtintą pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstą į lietuvių kalbą.

SVARBU:

Norvegijos Gyventojų registro (norv. Folkeregistre) išduotą gimimo liudijimą, patvirtintą Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą (Norvegijoje išduotus dokumentus Apostille spaudu legalizuoja Apskrities valdytojo įstaiga (norv. Fylkesmannen)).

Užsienio valstybės institucijoje įregistruotas vaiko gimimas įtraukiamas į apskaitą įrašant gimimo įrašą ir išduodant gimimo liudijimą. Duomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto gimimo liudijimo.

Papildomai. Santuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę; ištuokos liudijimas, jeigu vaiko tėvai išsituokę, ar buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jei Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. 

Už gimimo įtraukimą į apskaitą ir gimimo liudijimo išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata