Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NORVEGIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Dronningens gate 3, 0152 Oslo, NORWAY / Correspondence: PO Box 4028 AMB, 0244 Oslo

plačiau »

Tel. +47 221 292 00; +370 706 539 89 (skambinant iš Lietuvos)
Faksas +47 221 292 01
El. paštas

Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2018.07.02 15:43

Pagrindiniai konsuliniai mokesčiai:

   
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 5 eurai – 47 NOK
Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:  
- Šengeno vizos 60 eurų – 568 NOK
- nacionalinės vizos (D) 60 eurų – 568 NOK
- supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 5 eurai – 47 NOK
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:  
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų – 474 NOK
- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą 25 eurai – 237 NOK
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60 eurų – 568 NOK
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų – 947 NOK
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100 eurų – 947 NOK
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):  
- dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje 20 eurų (189 NOK) už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą:  
- santuokos įregistravimą      100 eurų – 947 NOK
- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5 eurai – 47 NOK
Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.  
Už atliekamus notarinius veiksmus:  
- sandorių patvirtinimą 30 eurų – 284 NOK
- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą 10 eurų (95 NOK) už puslapį
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 eurų – 95 NOK
- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) 30 eurų – 284 NOK
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 eurų – 284 NOK
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 eurų – 474 NOK
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30 eurų – 284 NOK
- jūrinio protesto akto priėmimą 100 eurų – 947 NOK
- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10 eurų – 95 NOK
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 eurų – 284 NOK
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 eurų – 189 NOK
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50 eurų – 474 NOK
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą 30 eurų (284 NOK) per mėnesį
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:  
- iki 115 eurų vertės 15 eurų – 142 NOK
- daugiau kaip 115 eurų vertės 20 eurų – 189 NOK
Už sandorių ir pareiškimų surašymą 50 eurų – 474 NOK
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)
Už laikino paso išdavimą 50 eurų – 474 NOK

Naujienlaiškio prenumerata