Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NORVEGIJOS KARALYSTĖJE

Adresas: Dronningens gate 3, 0152 Oslo, NORWAY / Correspondence: PO Box 4028 AMB, 0244 Oslo

plačiau »

Tel. +47 221 292 00
Faksas +47 221 292 01
El. paštas

Daugiametė EEE ir Norvegijos parama – socialinei ir ekonominei šalies gerovei kurti

Sukurta 2017.05.24 / Atnaujinta 2017.05.24 16:57
  Daugiametė EEE ir Norvegijos parama – socialinei ir ekonominei šalies gerovei kurti

  Pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus per pastarąjį dešimtmetį Lietuvai skirta daugiau nei 151 mln. eurų, 2014-2021 m. laikotarpiui  dar daugiau nei 117 mln. eurų. Tokiu glaudžiu bendradarbiavimu šiandien pasidžiaugta finansų viceministrės Loretos Maskaliovienės ir Norvegijos ministro Europiniams reikalams Frank Bakke-Jensen susitikime.

  „Per finansinius mechanizmus finansuodama projektus bei iniciatyvas svarbiose ir jautriose srityse Norvegija svariai prisideda prie šalies socialinės, ekonominės gerovės kūrimo. Be to, Norvegijos parama nėra tik finansinės dotacijos sanglaudai skatinti, kartu tai ir svarbus įrankis stiprinant dvišalius Norvegijos ir Lietuvos santykius“, - sako L. Maskaliovienė.

  Susitikime viceministrė taip pat pastebėjo, kad vienas svarbiausių ateities darbų – susitarti dėl sričių, į kurias būtų tikslingiausia investuoti naujojo, 2014–2021 metų, laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas taip, kad būtų įgyvendinti šalies vystymo tikslai bei panaudotas bendradarbiavimo su šalimis donorėmis potencialas perimant jų gerąją patirtį ir žinias.

  Susitarta, kad derybos su šalimis donorėmis prasidės artimiausiu metu.

  Papildoma informacija

  Pirmuoju 2004–2009 m. EEE ir Norvegijos paramos laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 67,3 mln. eurų, kurie panaudoti kultūros paveldo objektų renovacijai ir pastatų pritaikymui visuomenės reikmėms, vaikų sveikatos gerinimui, vaikų gyvenimo sąlygų vaikų globos namuose gerinimui, onkologinių ligų prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, patyčių ir smurto mokykloje prevencijai, sporto aikštelių šalia mokyklų įrengimui ir renovacijai, neformaliam vaikų ir jaunimo švietimui, pilietinės visuomenės stiprinimui.

  2009-2014 m. laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 84 mln. eurų. Pasinaudojus gerąja valstybių donorių  patirtimi,  buvo paspartinta pataisų sistemos reforma, pagerinti teismų efektyvumo rodikliai užtikrinant  aukų ir liudytojų teises ir saugumą teismo procese, toliau tęsiamas pilietinės visuomenės stiprinimas, prisidėta prie paslaugų gerinimo rizikos grupės vaikams ir jaunimui ui steigiant vaikų dienos centrus ir atviras jaunimo erdves regionuose bei įkuriant vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos kompleksinių paslaugų centrą. Sukūrus unikalų IT įrankį užtikrintas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, didelis dėmesys skirtas žaliųjų inovacijų skatinimui versle, biologinės įvairovės atkūrimui, kultūros ir menų įvairovės bei dialogo skatinimui, medinio kultūros paveldo objektų renovacijai ir pritaikymui visuomenės reikmėms.

  Šaltinis: Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

  Naujienlaiškio prenumerata