Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Keičiasi konsuliniai mokesčio tarifai NOK nuo 2017.10.01 d.

Sukurta 2017.10.03 / Atnaujinta 2017.10.03 12:54

Nuo 2017 m. spalio 1 d. už teikiamas konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijos Karalystėje keičiasi tarifai kronomis (NOK).

LR ambasadoriaus Norvegijos Karalystėje 2017-09-29 įsakymo Nr. VK54-24

Priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI NORVEGIJOS KRONOMIS

 

 

Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

5 eurai – 47 NOK

Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

- Šengeno vizos

60 eurų – 561 NOK

- nacionalinės vizos (D)

60 eurų – 561 NOK

- supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą

5 eurai – 47 NOK

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą:

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų – 468 NOK

- dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą

25 eurai – 234 NOK

- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą

60 eurų – 561 NOK

Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų – 936 NOK

Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų – 936 NOK

Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):

- dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje

20 eurų (187 NOK) už vieno
dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille)

Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą:

- santuokos įregistravimą     

100 eurų – 936 NOK

- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą

5 eurai – 47 NOK

Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.

Už atliekamus notarinius veiksmus:

- sandorių patvirtinimą

30 eurų – 281 NOK

- dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą

10 eurų (94 NOK) už puslapį

- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų – 94 NOK

- dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį)

30 eurų – 281 NOK

- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą

30 eurų – 281 NOK

- asmeninio testamento priėmimą saugoti

50 eurų – 468 NOK

- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą

30 eurų – 281 NOK

- jūrinio protesto akto priėmimą

100 eurų – 936 NOK

- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą

10 eurų – 94 NOK

Už konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų – 281 NOK

Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų

20 eurų – 187 NOK

Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą

50 eurų – 468 NOK

Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą

30 eurų (281 NOK) per mėnesį

Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:

- iki 115 eurų vertės

15 eurų – 140 NOK

- daugiau kaip 115 eurų vertės

20 eurų – 187 NOK

Už sandorių ir pareiškimų surašymą

50 eurų – 468 NOK

Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Už laikino paso išdavimą

50 eurų – 468 NOK

 

Naujienlaiškio prenumerata