Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje skelbia atranką užimti raštvedžio (-ės) pareigybę.

Sukurta 2019.11.22 / Atnaujinta 2019.11.22 17:14
  Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje skelbia atranką užimti raštvedžio (-ės) pareigybę.

  Reikalavimai:
  1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų ar norvegų kalbą) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
  3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  8. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;
  9. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, arba nekelti abejonių dėl asmens patikimumo.

  Pagrindinės raštvedžio (-ės) funkcijos:
  1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
  2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
  3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
  4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
  5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
  6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
  8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
  9. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
  10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
  11. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyroje;
  12. padeda organizuoti susitikimus, renginius, priėmimus, vizitus ir aptarnauja jų metu;
  13. dalyvauja atstovybės sudaromų komisijų veikloje (kasos patikrinimo, turto ir atsargų nurašymo);
  14. pagal poreikį vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
  15. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas - administracinio darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. lapkričio 29 d. 18.00 val. (Lietuvos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2019 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijos Karalystėje patalpose arba telefonu.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu: http://[email protected]

  Naujienlaiškio prenumerata