Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje skelbia atranką užimti sekretorės/sekretoriaus pareigybę.

Sukurta 2019.10.28 / Atnaujinta 2019.10.29 10:52
  Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje skelbia atranką užimti sekretorės/sekretoriaus pareigybę.

  Reikalavimai:

             1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

             2. mokėti lietuvių kalbą (gimtoji), anglų kalbą ne žemesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygio, norvegų - ne žemesnio kaip pradedančio vartotojo A2 lygiu.

             3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

             4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

             5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

             6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

             7. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones;

             8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant  teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  Pagrindinės sekretoriaus (-ės) funkcijos:

             1. padeda ambasados vadovui ar priskirtam darbuotojui;

             2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

             3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

             4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;

             5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;

             6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;

             7. formuoja ambasados dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;

             8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina ambasados pranešimus žiniasklaidoje;

             9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;

             10. atnaujina ir skelbia informaciją ambasados interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;

             11. atlieka vertimus raštu;

             12. sudaro ir nuolat pildo ambasados kontaktinių asmenų sąrašą;

             13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;

             14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;

             15. palaiko ryšius su lietuvių bendruomenėmis Norvegijoje;

             16. pagal kompetenciją teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

             17. dalyvauja ambasados sudaromų komisijų veikloje ilgalaikio turto ir atsargų metinėje ir kitoje turto perdavimo inventorizacijoje (kasos patikrinimo, turto ir atsargų nurašymo);

             18. pagal poreikį vairuoja tarnybinę transporto priemonę;

             19. vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas- administracinio darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. lapkričio 8 d. 17.00 val. (Lietuvos laiku) elektroniniu paštu [email protected], turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2019 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijos Karalystėje patalpose arba telefonu.

  Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]

  Naujienlaiškio prenumerata