Globali Lietuva

Sukurta 2021.03.04 / Atnaujinta 2024.03.06 11:46

Lietuva, nuo seno patyrusi ne vieną emigracijos bangą, turi didelę diasporą – skaičiuojama, kad už Lietuvos ribų gyvena apie 1,3 mln. lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių, tai yra apie trečdalis lietuvių tautos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė vertina diasporos potencialą ir siekia sutelkti Lietuvos diasporą valstybei stiprinti ir jos vardui garsinti. Šiam tikslui 2012 m. buvo sukurta „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą - kūrimo programa, kuri galiojo iki 2021 m. pabaigos ir suvaidino didelį vaidmenį stiprinant valstybės ir diasporos ryšį. „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinime dalyvavo virš 20 valstybės institucijų ir įstaigų, aktyviai veikė užsienio lietuvių organizacijos ir Lietuvos nevyriausybinės organizacijos.

Baigiant galioti „Globalios Lietuvos“ programai, pritarus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-550 patvirtintos Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022‒2030 metams.

Pagrindinis strateginių gairių tikslas – sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą bei partnerystę, siekiant skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės užsienyje išsaugojimą ir puoselėjimą, sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje bei grįžimui į Lietuvą.

Lietuvos diasporos politikos strateginės gairės „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. įgyvendinamos vadovaujantis trejų metų veiksmų planu, kuris kasmet atnaujinamas ir pratęsiamas vieniems metams. 2024 m. sausio 31 d. užsienio reikalų ministro įsakymu Nr. V-52 patvirtintą strateginių gairių „Globali Lietuva“ įgyvendinimo veiksmų planą 2024–2026 metams įgyvendina 33 valstybės institucijos ir 42 savivaldybės. Strateginių gairių „Globali Lietuva“ 2022‒2030 m. įgyvendinimą koordinuoja Užsienio reikalų ministerija.

Globali Lietuva – Global Lithuania“ – Globalios Lietuvos departamento sukurta paskyra socialiniame tinkle Facebook veikia kaip erdvė, skirta bendrauti Lietuvos diasporai ir visiems, kuriems įdomu, kokiomis aktualijomis gyvena lietuviai visame pasaulyje. Šioje paskyroje skelbiama diasporos politiką įgyvendinančių Lietuvos institucijų informacija, dalinamasi diasporos organizacijų naujienomis, kitais aktualiais pranešimais, pildomas renginių kalendorius.

 

Pasiūlymų, pastabų, atnaujintos Lietuvos diasporos organizacijų informacijos laukiame el. paštu: [email protected]

NAUJIENLAIŠKIŲ ARCHYVAS