Ispanija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.09.13 16:24
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl tarptautinių vežiojimų keliais
  Agreement on international road transport between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Spain
  Vilnius, 1994-07-06.
  Įsigaliojo 1995-05-15.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 90-2018.
 2. Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl abipusio investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement on the reciprocal promotion and protection of investments between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain
  Vilnius, 1994-07-06. Nutraukiama nuo 2021-10-10.
  Įsigaliojo  1995-12-22.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 7-172.
  2.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 3. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse
  Agreement on cultural, educational and scientific cooperation between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain
  Vilnius, 1995-11-22.
  Įsigaliojo 1997-12-17.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1997 m. lapkričio 18 d. įstatymu Nr.VIII-524.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1997 m. Nr.111-2799.
 4. Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl neteisėtai esančių asmenų grąžinimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain on readmission of persons whose residence is illegal.
  Madridas, 1998.11.18
  Įsigaliojo 2000.03.01
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 1999 m. lapkričio 11 d. įstatymu Nr.VIII-1414.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1999 m. Nr. 103 -2958.
 5. Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl abipusio vizų režimo panaikinimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain on the mutual abolition of visa requirement
  Madridas, 1999-03-09.
  Įsigaliojo 2000-04-30.
  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 884.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2000 m. Nr.43-1227.
 6. Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Spain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Madridas, 2003-07-22.
  Įsigaliojo 2003-12-26.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 2 d. įstatymu Nr. IX-1861
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr.15-460.
 7. Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės susitarimas dėl bendradarbiavimo išaiškinant, tiriant ir užkardant nusikaltimus
  Agreement between the republic of Lithuania and the Kingdom of Spain on Co-operation in Defecting, investigating and Preventing criminal offences
  Madridas, 2007-12-03.
  Įsigaliojo 2009-02-07.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2008 m. lapkričio 6 d. įstatymu Nr. X-1792.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2008 m. Nr. 138-5447.
 8. Madridas, 2010-05-07.
  Įsigaliojo 2011-12-14.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2011 m. lapkričio 3 d. įstatymu Nr. XI-1629.