Marokas

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2022.04.05 11:34
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Maroko Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania  and the Government of the Kingdom of Morocco on the Abolition of Visa Requirements for Holders of Diplomatic Passports
  Rabatas, 2003.10.06
  Įsigaliojo 2005.06.19
  Vyriausybės 2005.02.09 nutarimas Nr.146
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 34
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Maroko Karalystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
  Convention between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Morocco for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
  Vašingtonas, 2013-04-19
  Įsigaliojo 2022-04-04
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2014 m. kovo 27 d. įstatymu Nr. XII-810.
  Skelbta TAR, i.k. 2014-04858.