Vietnamas

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2020.03.05 08:58
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for the promotion and protection of investments
  Hanojus, 1995-09-27.
  Įsigaliojo 2003-04-24.
  Skelbtas "Valstybės žiniose" - 2003 m. Nr. 36.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic Passports
  Hanojus, 2019-01-23.
  Įsigaliojo 2019-11-17.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 286.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-07984.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių readmisijos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Readmission of Citizens
  Hanojus, 2019-01-23.
  Įsigaliojo 2019-11-15.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XIII-2103.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-07998.