Lietuviškų pavardžių daryba

Sukurta 2014.08.04

Pagal lietuvių kalbos taisykles vyrų ir moterų pavardės turi skirtingas formas: iš vyriškų pavardžių su galūne -as (pvz. Kučiauskas) ištekėjusių moterų pavardės daromos su priesaga -ienė (pvz. Kučiauskienė), o netekėjusių moterų pavardės - su priesaga -aitė (pvz. Kučiauskaitė). Tėvo ir sūnaus pavardžių formos nesiskiria.

Netekėjusių moterų pavardžių daryba

Netekėjusių moterų pavardės pagal lietuvių kalbos taisykles daromos iš vyriškosios pavardės su priesagomis

-aitė, -ytė, -utė, -(i)ūtė (pvz.: Šalnaitė, Pečiulytė, Vaitkutė, Girdžiūtė, Mickevičiūtė).

Mergaičių pavardės gali būti sudarytos ir su galūne be priesagos (pvz.: Urbė, Laukaitė, Sutkė, Zujė, Naudžė).

Ištekėjusių moterų pavardžių daryba

Ištekėjusių moterų pavardės daromos iš vyriškų pavardžių daugiausia su priesaga -ienė, iš dviskiemenių vyriškų pavardžių su galūnėmis -us, -ius, -jus moteriškos pavardės daromos su priesaga -(i)uvienė arba -ienė.

Tais atvejais, kai norima turėti (suteikti) pavardės formą, kuri nenurodytų šeiminės padėties, pavardė iš vyriškos pavardės gali būti daroma su galūne , pvz.: Talmantė (iš Talmantas), Gudonė (iš Gudonis), Lebedė (iš Lebedys), Butkė (iš Butkus). Kai vyriška pavardė turi galūnę , moteriška pavardė lieka nepakitusi, pvz.: Lapė, Kregždė.

Tekėdama moteris gali pasirinkti ir dvigubą pavardę, tokia pavardė rašoma su brūkšneliu, (pvz.: Rūta Simutytė-Gaidienė, Asta Butkė-Jurgaitienė).

SVARBU:

Vyriška moters pavardės forma – neteisėta. Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija panaikino Vilniaus apygardos teismo įpareigojimą civilinės būklės akte moteriai įrašyti vyriškosios giminės pavardę.

Kaip sudaroma ištekėjusios moters pavardė iš nelietuviškos kilmės vyro pavardės?

Moterų pavardės, vedamos iš nelietuviškos kilmės vyro pavardės, gali būti sudaromos laikantis tos kalbos, iš kurios kilusi vyro pavardė, taisyklių. Pavyzdžiui, vyro pavardė Avdejevas: atsižvelgiant į pavardės rusišką kilmę (vyro ir jo senelio pavardė rus. Авдеев), moters pavardė gali būti sudaryta pagal rusų kalbos taisykles (rus. Авдеев > Авдеевa) – Avdejeva. Pasirinkus dvigubą pavardę pavardė galėtų būti, pvz., Zanevičiūtė-Avdejeva.

Arba vyro pavardė yra Fedč – nelietuviškos kilmės ir nesugramatinta, t. y. be lietuviškos galūnės, vyro motinos ir giminės moterų pavardės taip pat Fedč: atsižvelgiant į nelietuvišką pavardės kilmę, giminės moterų pavardžių rašymo tradiciją ir žmonos pageidavimą, žmonos pavardė gali būti negramatinama, t. y. Fedč arba, pavyzdžiui, Kubiliūtė-Fedč.

Žinoma, asmens pageidavimu pavardės gali būti sudaromos pagal lietuvių kalbos taisykles (pvz.: Avdejevienė, Fedčienė, Fedčaitė). 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha