Vardo ir (ar) pavardės keitimas

Sukurta 2022.05.19 / Atnaujinta 2022.05.19 12:26

Vardas ir (ar) pavardė keičiami jeigu pasirinktas vardas ar pavardė atitinka lytį, neprieštarauja gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams.

Keisti vardą, pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 16 metų amžiaus.

Jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė gali gali būti keičiami tik bendru tėvų sutarimu.

Dokumentai, kuriuos turite pateikti ambasadoje, norint pakeisti vardą ir/ar pavardę

Kai vardą ir (ar) pavardę keičia asmuo sulaukęs 16 metų:

  1. Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę.
  2. Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė.
  3. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę Norvegijoje, reikia pateikti Norvegijos institucijų išduotą vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento originalą, legalizuotą Apostille bei jo vertimą į lietuvių kalbą. Apostille dalies versti nereikia.
  4. Pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija, jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, (pildoma ambasadoje);
  5. Mokamas konsulinis mokestis už CBA įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo dokumentų priėmimą ir perdavimą; konsulinio mokesčio tarifai:

https://no.mfa.lt/no/lt/konsuline-informacija/kita-konsuline-informacija/konsulinio-mokescio-tarifai

       6. Jeigu pageidaujate, gali būti išduotas vardo ir (ar) pavardės keitimo išrašas, prašymo forma pildoma ambasadoje ir mokamas konsulinis mokestis už dokumentų pareikalavimą; konsulinio mokesčio tarifai:

https://no.mfa.lt/no/lt/konsuline-informacija/kita-konsuline-informacija/konsulinio-mokescio-tarifai

Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė:

  1. Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę forma. Prašymą pildo tėvai.
  2. Prašymą pateikiančio vieno iš tėvų galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė.
  3. Kito iš turimų tėvų rašytinis sutikimas dėl vaiko vardo ir (ar) pavardės keitimo bei jo galiojantis pasas ar asmens tapatybės kortelė (laisvos formos sutikimas rašomas ambasadoje vizito metu).

Jeigu vienas iš tėvų neatvyksta į ambasadą, tuomet pateikiamas notaro patvirtintas sutikimas dėl vaiko vardo ir (ar) pavardės keitimo. Jeigu sutikimas patvirtintas užsienio valstybės notaro, tuomet jis turi būti legalizuotas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą, Apostille dalies versti reikia.

Kito iš turimų tėvų rašytinio sutikimo pateikti nereikia, jeigu jam įsiteisėjusiu teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia. Tuomet turi būti pateiktas teismo sprendimas. Jeigu teismas įvyko užsienio valstybėje, pateikiamas teismo sprendimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą.

      4. Vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas dėl vardo ir (ar) pavardės keitimo.

      5. Mokamas konsulinis mokestis už CBA įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo dokumentų priėmimą ir perdavimą; konsulinio mokesčio tarifai:

https://no.mfa.lt/no/lt/konsuline-informacija/kita-konsuline-informacija/konsulinio-mokescio-tarifai

      6. Jeigu pageidaujate, gali būti išduotas vardo ir (ar) pavardės keitimo išrašas, prašymo forma pildoma ambasadoje ir mokamas konsulinis mokestis už dokumentų pareikalavimą; konsulinio mokesčio tarifai:

https://no.mfa.lt/no/lt/konsuline-informacija/kita-konsuline-informacija/konsulinio-mokescio-tarifai

Vardo ar pavardės keitimas užtrunka 2-3 mėnesius.

Prašymų formos:

Vardo ir pavardės keitimą reglamentuojančios taisyklės:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/60ffbd44cd4111e69185e773229ab2b2/asr

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha