Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2021.11.11 16:30

Kas yra dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille?

Dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos. 

Norvegija ir Lietuva yra prisijungusios prie Hagos konvencijos, todėl Norvegijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, arba Lietuvoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Norvegijoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip.

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma Apostille šie dokumentai:

 • Išduodami valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai;
 • gali būti legalizuojami ir kiti dokumentai, jeigu tai neprieštarauja nacionaliniams teisės aktams.

Kur kreiptis dėl Norvegijoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Norvegijoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Apskrities viršininko institucija (norv. Statsforvalteren (anksčiau Fylkesmannen)). Apskrities viršininko institucijos kontaktų ieškokite pagal savo gyvenamąją vietą (norv. Fylke).

Kur kreiptis dėl Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Lietuvoje dokumentai pažyma Apostille tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba pas notarą Lietuvoje.

Norėdami Lietuvoje išduotus dokumentus patvirtinti pažyma Apostille, galite:

 • kreiptis į bet kurį Lietuvos notarą asmeniškai;
 • kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijoje su prašymu tarpininkauti persiunčiant dokumentus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.  

SVARBU:  

Pažyma Apostille dokumentai tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente tik tuomet, kai dėl jų patvirtinimo kreipiamasi per ambasadą.

Dokumentai, išduoti iki 1990 m. kovo 11 d., turintys Lietuvos Tarybų Socialistinės Republikos (LTSR) atributiką, nėra nei legalizuojami, nei tvirtinami pažyma (Apostille). Jie turi būti pakeisti naujais Lietuvos Respublikos institucijų dokumentais.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille kreipiantis per Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijoje?

Dokumentai legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos ambasadai Norvegijoje gali būti pateikiami asmeniškai atvykus, per kurjerį arba registruotu paštu.

Asmeniškai atvykus turi būti pateikiami šie dokumentai:

Jeigu dėl dokumento patvirtinimo pažyma „Apostille“dokumentai ambasadai siunčiami per kurjerį arba registruotu paštu:

 • užpildytas prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo;
 • notariškai patvirtinta paso arba asmens tapatybės kortelė kopija;
 • pažyma “Apostille” tvirtinamo dokumento originalas;
 • apmokėti kurjerio ar registruoto pašto išlaidas;
 • pavedimu sumokėto konsulinio mokesčio patvirtinimas;
 • prašymas, kuriame nurodytas dokumento naudojimo tikslas ir valstybė, kurioje jis bus naudojamas, asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas).

Ambasadai pateikti dokumentai dėl Lietuvoje išduoto dokumento patvirtinimo pažyma „Apostille“ yra perduodami Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui. Dokumento tvirtinimas pažyma „Apostille“ per ambasadą Norvegijoje gali trukti apie 2 mėnesius.

Už dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille imamamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Mokestis mokamas banko kortele ambasadoje pateikiant dokumentus arba pavedimu iš anksto į ambasados sąskaitą Nr. 9046 0510 448. Jeigu mokama pavedimu, tiksli pinigų suma už konsulinę paslaugą pagal aktualius konsulinio mokesčio tarifus turi patekti į ambasados sąskaitą prieš suteikiant konsulinę paslaugą. 

Konsulinis mokesčio dydžius galite rasti čia.

SVARBU:   

Dėl atvykimo datos ir laiko reikalinga registruotis iš anksto elektroniniu būdu per konsulinių paslaugų registracijos sistemą internetu https://keliauk.urm.lt/consult-registration.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha