Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.08.04 / Atnaujinta 2020.02.12 13:33

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ir jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos išduodamos tais atvejais, kai pagal nustatytą tvarką faktui įrodyti nepakanka vienos valstybės institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, o yra reikalaujama pateikti atstovybės užsienyje pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • kad pasas ar tapatybės kortelė grąžinti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti atstovybei užsienyje tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nusatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Prie prašymo turi būti pridedama:

 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas arba jo notariškai patvirtinta kopija, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • Pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, įrodantys faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintos kopijos.
 • Jei pilietis pageidauja, pažyma gali būti siunčiama registruotu paštu, tokiu atveju pilietis pateikdamas prašymą turi pateikti ir voką su pašto ženklais (pašto ženklų suma priklauso nuo voko dydžio, teiraukitės pašte).

Už konsulinės pažymos išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, kai būtina gauti papildomų duomenų konsulinei pažymai parengti.

Konsulinis mokestis mokamas banko kortele atvykus į ambasadą arba pavedimu į ambasados sąskaitą 9046 0510 448. Jeigu mokama pavedimu, tiksli pinigų suma pagal notarinio veiksmo atlikimo dieną aktualius konsulinio mokesčio tarifus turi patekti į ambasados sąskaitą prieš atliekant notarinį veiksmą. Už konsulinės pažymos išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha