Laikinas pasas

Sukurta 2016.09.05 / Atnaujinta 2021.01.29 09:42

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas užsienio valstybėje esančiam ir pageidaujančiam tęsti kelionę Lietuvos Respublikos piliečiui, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą. Kelionės tęsimu nelaikoma, jeigu nuolat gyvenate Norvegijoje arba ketinate keliauti Norvegijos viduje (šiuo atveju turite kreiptis dėl asmens tapatybės dokumento keitimo įprasta tvarka).

SVARBU:   

Laikinas pasas neišduodamas užsienyje gimusiems vaikams, kurių gimimas dar nėra apskaitytas Lietuvoje ir kuriems dar nebuvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė. Tokiais atvejais reikia kreiptis dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo.

Laikino paso išdavimo tvarka

 • Laikinas pasas gali būti išduodamas, jei piliečiui išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas buvo prarastas, tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas, pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.
 • Su šiuo dokumentu galima tęsti kelionę į tikslo šalį negrįžtant į Lietuvą.
 • Laikinas pasas išduodamas ne vėliau nei per 3 dienas.
 • Jis galioja ne ilgiau nei 1 metus (galiojimo trukmę reikia pagrįsti).
 • Dokumentą privaloma grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu atsiimamas naujas pasas ar asmens tapatybės kortelė ar išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.
 • Laikinas pasas išduodamas asmeniškai atvykus į ambasadą. Laikinai Norvegijoje esantiems piliečiams registruotis konsuliniam priėmimui nereikia, tačiau reikia atvykimo laiką iš anksto suderinti telefonu +47 221 292 00 arba el. paštu [email protected].
 • Nepilnamečio asmens iki 16 metų dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui.
 • Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki 1 metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma.

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis ambasadai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kai dėl laikino paso išdavimui nepilnamečiui iki 16 metų kreipiasi jo teisėtas atstovas;
 • piliečio amžių atitinkančią nuotrauką (reikalavimus nuotraukoms rasite čia: https://www.dokumentai.lt/pdf/bukletas%202007.pdf). PASTABA: jeigu asmuo, kuriam išduodamas laikinas pasas, yra vyresnis nei 5 metai, jo nuotraukų atsinešti nereikia – tokio amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat pilnamečiai asmenys yra fotografuojami ambasadoje.
 • dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
 • pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.

Laikino paso atsiėmimas

Laikinas pasas išduodamas piliečiui asmeniškai, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nurodė asmenį, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai tas asmuo, atsiimdamas laikiną pasą, pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pilietis prašyme išduoti laikiną pasą nenurodė asmens, kurį įgalioja atsiimti išrašytą laikiną pasą, tai piliečiui išrašytą laikiną pasą gali atsiimti piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą įgaliojimą.

Jeigu pilietis pageidauja, kad konsulinė įstaiga laikiną pasą atsiųstų registruotąja pašto siunta ar kitu saugiu būdu, konsulinei įstaigai jis turi pateikti ir laisvos formos prašymą dėl laikino paso siuntimo. Jame turi būti nurodytas  adresas, kuriuo prašoma atsiųsti laikiną pasą, ir raštu patvirtinta, kad per 5 kalendorines dienas nuo laikino paso gavimo dienos pilietis rašytinį pranešimą apie laikino paso gavimą elektroniniu paštu, faksu ar paštu išsiųs konsulinei įstaigai. Laikino paso persiuntimo išlaidas apmoka pilietis.

Konsulinis mokestis

Konsulinis mokestis už laikino paso išdavimą nustatomas pagal aktualius EUR ir NOK kurso svyravimus. Konsulinio mokesčio tarifus rasite čia.

Laikino paso išdavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata