Notariniai veiksmai

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2022.03.15 16:39

Lietuvos Respublikos piliečiams, esantiems užsienyje, konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 3. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 4. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 5. priima saugoti asmeninius testamentus;
 6. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 7. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Konsulinio mokesčio, mokamo už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus tarifus, dydžiai.

DĖMESIO! Nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos notarai nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus, išskyrus:

 • testamentų tvirtinimą;
 • fakto, jog fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą;
 • oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti.

Sudaryti notarų elektroniniai dokumentai prilygsta notarų išduotiems popieriniams dokumentams. Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta, o nuotolinius notarinius veiksmus galima atlikti ir tiems asmenims, kurie yra užsienyje.

Klientas, norintis gauti nuotolines notarines paslaugas, per eNotaras informacinės sistemos portalą www.enotaras.lt turi pateikti užsakymą notarui dėl notarinio veiksmo atlikimo nuotoliniu būdu. Tokiu atveju būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą, LR piliečiui išduotą asmens tapatybės kortelę ir kortelės skaitytuvą arba Smart-ID kvalifikuotą elektroninį parašą.

Atkreipiame dėmesį, kad asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus:

Lietuvos Respublikos konsulinis statutas

Lietuvos Respublikos notariato įstatymas

Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas

Konsulinio mokesčio dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

SVARBU:    

Konkretūs notariniai veiksmai atliekami užsiregistravus https://keliauk.urm.lt/consult-registration - skiltis: "notariniai veiksmai". Dėl skubaus notarinio  veiksmo, kaip dokumento nuorašo patvirtinimas, parašo tikrumo paliudijimas ir pan. (išskyrus įgaliojimus), maloniai prašome kreiptis tel. +47 221 292 00 arba el. paštu: [email protected]

Užsiregistravus vizitui dėl įgaliojimo pasirašymo, būtina atskirai susisiekti su konsuliniu pareigūnu el. paštu [email protected] ir nusiųsti visus reikalingus dokumentus iš anksto, vėliausiai likus 5 darbo dienoms iki vizito dienos, ir gauti konsulinio pareigūno patvirtinimą, kad dokumentai yra paruošti ir galima atvykti pasirašyti įgaliojimo.

Jei jau turite surašytą įgaliojimą, kurį norite patvirtinti, prašome tekstą (Word formatu) iš anksto atsiųsti konsuliniam pareigūnui el. paštu [email protected] , vėliausiai likus 5 darbo dienoms iki vizito dienos.

Įgaliojimų tvirtinimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ambasada tvirtina tik labai tikslų, aiškiai ir teisingai, taisyklinga lietuvių kalba surašytą bei visus teisinius reikalavimus atitinkantį įgaliojimą, todėl, prieš atvykstant į ambasadą, rekomenduojama savo surašytą įgaliojimą konsuliniam pareigūnui nusiųsti el. paštu [email protected] ir pasitikslinti, ar nusiųstas įgaliojimas atitinka visus reikalavimus.

Už įgaliojimo patvirtinimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

Jeigu pageidaujate, kad įgaliojimą surašytų ambasados konsulinis pareigūnas, iš anksto ambasadai el. paštu [email protected] turėtumėte nusiųsti šiuos dokumentus:

 

 • laisvos formos prašymą, adresuotą ambasadai, prašyme turėtumėte nurodyti:
  • asmens, kurį norite įgalioti, duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamamosios vietos adresą Lietuvoje);
  • veiksmus, kuriuos norite įgalioti atlikti Lietuvoje;
  • tikslią savo gyvenamąją vietą Norvegijos Karalystėje bei telefono numerį;
 • savo ir asmens, kurį norite įgalioti atlikti veiksmus Lietuvoje, paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Jeigu norite surašyti įgaliojimą dėl turto, kuriam yra privaloma notarinė forma arba valstybinė registracija, turėtumėte pateikti nuosavybės teisę patvirtinantį dokumentą.  

Už įgaliojimo surašymą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

DĖMESIO:  

Konsulinis mokestis mokamas banko kortele atvykus į ambasadą arba pavedimu į ambasados sąskaitą 9046 0510 448. Jeigu mokama pavedimu, tiksli pinigų suma pagal notarinio veiksmo atlikimo dieną aktualius konsulinio mokesčio tarifus turi patekti į ambasados sąskaitą prieš atliekant notarinį veiksmą.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha