Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.07.31 / Atnaujinta 2023.09.12 16:27

Kur ir kaip kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje,
 • jei yra Lietuvos Respublikoje, – į pasirinktą migracijos tarnybą.

DĖMESIO:

Norint pateikti dokumentus būtina išankstinė registracija. Užsiregistruoti vizitui galima konsulinių paslaugų registracijos tinklalapyje: https://keliauk.urm.lt/consult-registration.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių. Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) arba jei išduodamas pirmasis šis dokumentas vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens tapatybės kortelę arba pasą keičia tik Migracijos tarnybos Lietuvoje – per 1 ar per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Valstybės rinkliava už asmens tapatybės kortelės pakeitimą per 5 darbo dienas – 60 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 100 EUR, už paso keitimą – per 5 darbo dienas – 100 EUR, per 1 darbo dieną (24 val.) – 200 EUR.
 • Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, ambasada gali išduoti grįžti į Lietuvą laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, registruotu paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

 • Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos ambasadą užsienio valstybėje ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.
 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai. Tačiau asmenims nuo 16 iki 18 metų kreipiantis dėl pirmojo Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, dalyvauti turi ir vienas iš tėvų ar globėju. Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Pateikiant vaiko nuo 2 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant dokumentus piliečio iki 2 metų – jam atvykti į ambasadą nereikia.
 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas ambasadoje išduodamas tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:
  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
  • jūreiviams.
 • Iki piliečiui bus išduotas naujas asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui:

 • Asmenims nuo 16 metų: 
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota, prašymą deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje galima užpildyti ambasadoje).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.

       Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu: 

 • Vokas (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu) (235 NOK už mažą ,,neburbulinį“ voką, 270 NOK už „burbulinį“ voką). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kiekvienam pasui/ATK reikalingas atskiras vokas (kiekvienam asmeniui arba kiekvienam šeimos nariui reikalingas atskiras vokas).
 • Vaikams (iki 16 metų):
  • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.
  • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). PASTABA: jeigu vaikas yra vyresnis nei 5 metai, jo nuotraukų atsinešti nereikia – tokio amžiaus vaikai yra fotografuojami ambasadoje.

       Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:

 • Vokas, už kurį sumokėta (235 NOK už mažą ,,neburbulinį“ voką, 270 NOK už „burbulinį“ voką). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kiekvienam pasui/ATK reikalingas atskiras vokas (kiekvienam asmeniui arba kiekvienam šeimos nariui reikalingas atskiras vokas).
  • Jeigu tėvai yra išsituokę, dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/keitimo gali kreiptis: tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – pateikdamas tai patvirtinančią teismo nutartį; kitas iš tėvų – pateikdamas tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą (parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka); jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta, tuomet pateikiamas dokumentas, kuriuo nutraukta santuoka (teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo).
 • Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje:
  • Prašymą įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą.
  • Užsienio valstybės išduotą gimimo liudijimą. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą.
  • Abiejų tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
  • Vaiko užsienio valstybės pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją (jei išduotas).
  • 2 vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia). PASTABA: jeigu vaikas yra vyresnis nei 5 metai, jo nuotraukų atsinešti nereikia – tokio amžiaus vaikai yra fotografuojami ambasadoje.
  • Konsulinį mokestį už asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimą ir dokumento pareikalavimą.
 • Asmenims, pakeitusiems pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje:
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą ir dokumento pareikalavimą.
  • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką/ištuoką.
  • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas arba ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šie dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.
  • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.
   Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą bei santuokos/ištuokos liudijimą gauti paštu:
   • Vokas, už kurį sumokėta (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu) (235 NOK už mažą ,,neburbulinį“ voką, 270 NOK už „burbulinį“ voką). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kiekvienam pasui/ATK reikalingas atskiras vokas (kiekvienam asmeniui arba kiekvienam šeimos nariui reikalingas atskiras vokas).
 • Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):
  • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė).
   Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi ar kt.
  • Gyvenamosios vietos deklaracija (jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota).
  • Pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.
  • Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą.
  • 2 asmens amžių atitinkančios nuotraukos (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).PASTABA: jeigu asmuo, kuris prarado asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, yra vyresnis nei 5 metai, jo nuotraukų atsinešti nereikia – tokio amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat pilnamečiai asmenys yra fotografuojami ambasadoje.
  • Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:
   • Vokas, už kurį sumokėta (2 vnt., jei prašoma ir voko su slaptažodžiu) (235 NOK už mažą ,,neburbulinį“ voką, 270 NOK už „burbulinį“ voką). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kiekvienam pasui/ATK reikalingas atskiras vokas (kiekvienam asmeniui arba kiekvienam šeimos nariui reikalingas atskiras vokas).

DĖMESIO:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Koks yra konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą?

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą nustatomas mėnesio pirmąją dieną pagal EUR ir NOK kurso svyravimus. Aktualius tarifus rasite čia.

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

 • *50% nuolaida taikoma tik paso išdavimui/keitimui: 
  • nepilnamečiams vaikams (iki 18m.);
  • asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus.
 • *100% nuolaida taikoma tik paso išdavimui/keitimui: 
  • vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba;
  • užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims;
  • sutuoktinio neturintiems senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims;
  • neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
  • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka;
  • Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems nuo okupacijų nukentėjusiems asmenims, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas

DĖMESIO:

Konsulinis mokestis mokamas tik banko kortele atvykus į ambasadą arba pavedimu į ambasados sąskaitą 9046 0510 448. Jeigu mokama pavedimu, tiksli pinigų suma pagal dokumentų pateikimo dieną aktualius konsulinio mokesčio tarifus turi patekti į ambasados sąskaitą prieš pateikiant dokumentus.

SVARBU:

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už paso išdavimą/keitimą bendra tvarka. Lengvatos už asmens tapatybės kortelės išdavimą/keitimą netaikomos.

Lietuvos Respublikos paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į ambasadą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo (tinka ir įgaliojimai, patvirtinti informacinių technologijų priemonėmis), kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, jeigu jis dar galioja. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Atsiimant asmens tapatybės kortelę ar pasą, gali būti nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar pasas, kai šie dokumentai jau nebegalioja, nes pasibaigė jų galiojimo laikas.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu, tokiu atveju pilietis turi pateikti voką su pašto ženklais (pašto ženklų suma priklauso nuo voko svorio, tačiau įprastai pasui siųsti užtenka mokėti už voką 235 NOK, „burbuliniai“ vokai – 270 NOK). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kiekvienam pasui/ATK reikalingas atskiras vokas (kiekvienam asmeniui arba kiekvienam šeimos nariui reikalingas atskiras vokas). Tačiau paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol ambasada paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie paso gavimą. Gavus pranešimą ambasada neatsako į jį, bet iškart aktyvuoja pasą.

DĖMESIO:

Ambasada per nustatytą laiką negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (jei dokumentas buvo siunčiamas paštu), informuoja Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą. Migracijos valdyba atitinkamą dokumentą paskelbia dingusiu. Jeigu pilietis neatvyksta į ambasadą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos interneto svetainėje arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėjehttps://adic.lrv.lt/.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha