Darbas Norvegijoje

Sukurta 2014.08.04 / Atnaujinta 2020.03.30 14:00

Darbo paieška

 • Kreipkitės į Norvegijos darbo ir socialinės apsaugos tarnybos NAV skyrių , įsikūrusį jūsų gyvenamojoje vietovėje;
 • Ieškokite laisvų darbo vietų internetinės paieškos svetainės. Apsilankykite NAV bei FINN tinklapiuose;
 • Laisvos darbo vietos skelbiamos didžiuosiuose šalies diendaščiuose Aftenposten, VG, Dagens Næringsliv ir kt.;
 • Galite kreiptis į dominančias įmones tiesiogiai su paklausimu dėl laisvų darbo vietų. Įmonių sąrašą galite rasti Gulesider internetineje svetaineje.

Darbo leidimas

Europos Sąjungos/Europos Ekonominės Erdvės piliečiams nebereikia kreiptis dėl darbo ar gyvenimo leidimo Norvegijoje. Užtenka atvykus į šalį užsiregistruoti. Naujoji registracijos sistema pakeičia galiojusius ES/EEE piliečių gyvenimo leidimus.

Užsiregistruoti gali EEE/ES piliečiai, kurie yra darbuotojai, verslininkai, studentai, paslaugų tiekėjai, EEE piliečių darbuotojų šeimos nariai, asmenys, turintys pakankamai lėšų gyventi Norvegijoje. Užsiregistravę Norvegijoje asmenys gauna registracijos liudijimą (Registreringsbevis).

Registracija galioja neribotą laiką, jos nereikia atnaujinti. Šiuo metu  galiojantį gyvenimo leidimą turintiems EEE/ES piliečiams reigstruotis nereikia iki jų gyvenimo leidimo galiojimo pabaigos.

Daugiau informacijos rasite UDI (Imigracijos direktoratas) interneto svetainėje.
Išankstinė registracijos anketą galima užpildyti interneto svetainėje adresu selfservice.udi.no, o vėliau asmeniškai kreitpsis į vietinį policijos skyrių arba paslaugų centrus darbuotojams iš užsienio.

Socialinės garantijos

Informaciją dėl socialinės apsaugos galite rasti Norvegijos darbo ir socialinės apsaugos tarnybos NAV internetinėje svetainėje (norvegų kalba). Socialiniais klausimais kreipkitės į vietinį NAV skyrių jūsų gyvenamoje vietoje. Bendras NAV adresas užsieniečiams:
 
NAV Utland
Postboks 8138 Dep.,
0033 Oslo
NORWAY
Adresas Oslo Langkaia 1
0150 Oslo
NORWAY
Telefono numeris +47 23 31 1300
E. pašto adresas [email protected]
Interneto svetainė www.nav.no

Susižalojimas darbe – svarbūs momentai (sąrašas)

Jei susižalojote darbe, privalote:

 • Įrodyti, jog susižalojimas įvyko darbe.

Svarbu užsitikrinti įrodymus, kad asmuo susižalojo ir, kad susižalojimas įvyko darbe.

Privalote: pranešti apie susižalojimą darbdaviui, užsitikrinti liudininkų vardus ir pavardes, užtikrinti įrašą ligos istorijoje pas gydytoją ar ligoninėje, kad susižalota darbe, padaryti nuotraukas, surinkti dokumentus, kur minimas susižalojimas ir t.t.

 • Įrodyti, kad asmeniui padaryta žala.

Taip pat labai svarbu surinkti įrodymus apie tuos sužalojimus, kurie padaryti asmeniui, ir įrodymus, kad jie padaryti būtent darbo vietoje.

Privalote: nedelsiant kreiptis į gydytoją/į ligoninę ir įrašyti į ligos istoriją jog susižalojimas įvyko darbe, surinkti visus medicinos dokumentus, nufotografuoti, ir t.t.

 • Įrodyti turtinę žalą/patirtas išlaidas.

Jei norėsite teikti prašymą dėl turtinės žalos padengimo iš socialinio draudimo arba iš privačios draudimo įmonės, turėsite pateikti dokumentus, įrodančius šias išlaidas.

Privalote: surinkti visus kvitus, surinkti banko išrašus apie padarytus mokėjimus.

 • Praneškite darbdaviui.

Darbdavys privalo būti informuotas apie susižalojimą darbe ir asmens sužalojimą kuo greičiau, siekiant skubiau užregistruoti susižalojimą ir taip išvengti naujų susižalojimų. Susižalojęs darbe asmuo privalo informuoti darbdavį apie ligos eigą, atleidimą nuo darbo dėl ligos, ir pan.

Privalote: pranešti darbdaviui apie susižalojimą raštu arba žodžiu. Informuokite darbdavį apie nedarbingumo pažymą dėl ligos (sykemelding), kai ją gausite, ir savo ligą.

 •  Apie sužalojimą turi būti pranešta NAV (Norvegijos socialinės rūpybos tarnybai).

Darbdaviai privalo pranešti apie darbe įvykusį susižalojimą NAV. Jei tai nepadaroma, nukentėjęs asmuo gali tai atlikti pats. Svarbu, kad susižalojimas būtų kvalifikuotas kaip darbo veiklos pasekmė, tuomet bus įgyta teisė gauti kompensaciją už įvairias medicinines išlaidas. Jei, praėjus metams po susižalojimo, asmuo vis dar yra nepasveikęs, reikėtų kreiptis į NAV dėl ilgalaikių sužalojimo pasekmių kompensacijos.

Privalote: pasirūpinkite, kad darbdavys (ar jūs pats) praneštų apie sužalojimą darbe NAV. Pasirūpinkite gauti/turėkite NAV dokumentą/išvadą apie tai, kad tai jūsų darbinės veiklos pasekmė (profesinis susižalojimas), šio dokumento kopiją turite atiduoti savo gydytojui.

Privalote: pateikite prašymą dėl ilgalaikių susižalojimo pasekmių kompensacijos, jeigu turite didelius/ilgalaikius pakenkimus sveikatai jau metams praėjus po susižalojimo darbe.

 • Apie susižalojimą darbe turi būti pranešta draudimo įmonei.

Susižalojęs darbe asmuo turi paklausti darbdavio, kokioje draudimo kompanijoje jis apdraustas nuo susižalojimų darbe (sužinoti draudimo įmonės pavadinimą ir draudimo sutarties (poliso) numerį). Susižalojęs asmuo turi kaip įmanoma greičiau pranešti apie susižalojimą darbdavio draudimo kompanijai. Jei nukentėjęs asmuo yra apsidraudęs asmeniškai ar privačiai, jis turi ir savo draudimo bendrovėms taip pat skubiai pranešti apie susižalojimą.

Privalote: pasiklausti darbdavio, kur yra sudarytas privalomasis draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pranešti apie patirtą darbe susižalojimą šiai įmonei.

Privalote: pasitikrinti, ar turite asmeninį draudimą, kuris galėtų dengti žalą, ir, jei taip – pranešti apie susižalojimą savo draudimo įmonei (įmonėms).

 • Išlaidos - HELFO (Valstybinė sveikatos priežiūros ekonominio administravimo tarnyba).

Susižalojusieji darbe gali gauti tam tikrų išlaidų kompensaciją iš HELFO. Išlaidų, kurių HELFO neatlygina, reikalauti kompensuoti iš darbdavio draudimo įmonės.

Privalote: parodyti gydytojui iš NAV gautą pripažinimą dėl profesinio susižalojimo, jei turite mokėti privalomą paciento mokestį ar už vaistus - kuo skubiau siųsti HELFO laišką, prašant kompensuoti išlaidas, nepamiršti pridėti kvitų (sąskaitų) originalus (svarbu pasilikti sąskaitų kopijas ir laiško kopiją sau).

Privalote: jei HELFO nekompensuoja išlaidų, turite pateikti reikalavimą jas apmokėti darbdavio draudimo įmonei.

 • Išmokos sergantiems – NAV.

Asmenys, kurie gauna nedarbingumo pažymą, paprastai turi teisę gauti išmokas sergantiesiems. Pirmąsias 16 dienų moka darbdavys, po to NAV perima šių išmokų mokėjimą. Sergantieji patys turi rūpintis ligos eiga, susisiekdami su savo gydytoju, darbdaviu ir NAV.

Privalote: skubiai susisiekti su savo asmeniniu gydytoju, jei jums reikalinga nedarbingumo pažyma, taip pat turite palaikyti nuolatinį ryšį su asmeniniu gydytoju, jei jums ir toliau reikalinga nedarbingumo dėl ligos pažyma.

Privalote: susisiekti su darbdaviu ir informuoti jį apie nedarbingumo dėl ligos pažymą.

Privalote: informuoti NAV apie nedarbingumo dėl ligos pažymą, taip pat sužinoti ir vykdyti visus NAV reikalavimus bei instrukcijas.

 • Neišvykti iš Norvegijos.

Išmokos sergantiems mokamos tik asmenims, esantiems Norvegijoje. Jei išvyksite iš Norvegijos į savo šalį, galite šias išmokas prarasti. Tačiau galima pateikti prašymą NAV ir gauti sutikimą gauti išmokas sergantiems taip pat ir būnat užsienio šalyje.

Privalote: susisiekti su Norvegijos gydytoju/savo asmeniniu gydytoju ir pateikti prašymą gauti išmokas sergantiems būnant užsienyje, o prieš išvykstant iš Norvegijos, turite gauti sutikimą iš NAV.

 •  Veikite nedelsdami.

Ištikus traumai darbe, svarbu veikti nedelsiant, nes galioja tam tikri nustatyti teminai, per kuriuos turite pranešti apie susižalojimą, nes tie terminai gali baigtis ar sukakti senaties terminas. Terminai galioja ir NAV, ir draudimų įmonėse.

 • Advokato pagalba.

Jei įvyksta trauma darbe, dažnai išlaidos advokatui padengiamos iš darbdavio draudimo įmonės. Kai kuriose bylose galima gauti teisę į nemokamas juridines paslaugas.

Informaciją paruošė advokatų firma Salomon & Johansen http://www.salomon-johansen.no
   
Norvegijos darbo inspekcija Daina Bogdanienė, [email protected]
Telefonas + 47 91 24 7675
E. pašto adresas www.arbeidstilsynet.no

Naudinga žinoti

Naudingos informacijos su darbu Norvegijoje susijusiais klausimais rasite šioje atmintinėje lietuvių kalba.

Darbo rinka

Informaciją apie darbo rinką ir darbo paiešką Norvegijoje galite rasti:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha