Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Nuotolinis lietuvių bendruomenių Norvegijoje kalėdinis susibūrimas

Sukurta 2020.12.20 / Atnaujinta 2020.12.21 11:32
   Nuotolinis lietuvių bendruomenių Norvegijoje kalėdinis susibūrimas
   Nuotolinis lietuvių bendruomenių Norvegijoje kalėdinis susibūrimas
   Nuotolinis lietuvių bendruomenių Norvegijoje kalėdinis susibūrimas
   Nuotolinis lietuvių bendruomenių Norvegijoje kalėdinis susibūrimas

   Gruodžio 19 d. įvyko pirmasis nuotolinis Norvegijos lietuvių bendruomenių susibūrimas. Lietuvių bendruomenių Norvegijoje kalėdinį susibūrimą paskatino bendravimo poreikis sudėtingu bendruomeninei veiklai metu.
    

   Šį kartą diktuojant aplinkybėms susibūrimas vyko virtualiai. Jei toks susibūrimas prigytų, tikimasi, kad kitais metais jis jau gal galėtų vykti gyvai ar net ir likti virtualus, kad pasiektų visus, o bendruomenės tobulintų jo programą ir puoselėtų tradiciją.

   Renginio įžanginį žodį tarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Norvegijos Karalystėje Jonas Paslauskas, Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos pirmininkė Violeta Dobrovolskienė bei su artėjančiomis šventomis Kalėdomis susibūrimo dalyvius pasveikino kunigas Valdemaras Lisovskis, atsakingas už Oslo vyskupijos lietuvių sielovados biurą, Norvegijoje dirbantis jau devintus metus.

   Simbolinių metų apdovanojimų idėja kilo siekiant apžvelgti, kokie bendruomenėms buvo šie labai neįprasti, pandemija paženklinti metai. Nors ir daugelis dalykų, kurie anksčiau atrodė savaime suprantami, šiemet tapo sudėtingesni, lėtesni, sunkiau pasiekiami, bendruomenių veikla nenutrūko. Sudėtingus mokslo metus pradėjo ir mokinius subūrė ir veiklą tęsė lituanistinės mokyklos, lietuvybę puoselėjo tautinių dainų, šokių kolektyvai, bendraminčius būrė pomėgių kolektyvai ir klubai.

   Buvo įsteigtos penkios nominacijos, į kurias kandidatus nominavo daugelis bendruomenių, mokyklų ir kitų kolektyvų. Šių metų nominacijos: „Metų mokslo šviesa“, „Metų pasiekimas“, „Metų indėlis“, „Metų kultūros šviesa“ ir „Metų viltis“. Nelengva užduotis išrinkti šių metų apdovanojimų savininkus iš nemažo kandidatų būrio teko Patariamajai tarybai, kurioje šiemet dalyvavo ambasadorius Jonas Paslauskas, Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos pirmininkė Violeta Dobrovolskienė, Norvegijos lituanistinių mokyklų švietimo tarybos pirmininkė Jolanta Markevičienė, kunigas Valdemaras Lisovskis, atsakingas už Oslo vyskupijos lietuvių sielovados biurą ir ambasados patarėja Gina Kazlauskienė.

   Vieningu sutarimu šiemet „Metų mokslo šviesos” apdovanojimu už ypatingas pastangas, pasiaukojamą darbą tęsti mokymą sudėtingu pandemijos laikotarpiu apdovanojamos visos Norvegijos lituanistinės mokyklos ir jų mokytojai.

   2020 m. „Metų pasiekimo” apdovanojimas atiteko Rogalando lietuvių bendrijos Lietuvių namams - ypatingomis bendrijos pirmininko Sauliaus Trepekūno pastangomis ir visos bendrijos pasiaukojimu darbu, savo rankomis, bendromis jėgomis kuriamiems Lietuvių namams. Bendrija bendru darbu ir pastangomis atkuria seną pastatą, kuriame jau kuria jaukius lietuvybės namus.  Tai puikus bendruomeniškumo pavyzdys.

   Šiemet „Metų indėlio” apdovanojimas įteiktas Dainai Bogdanienei, buvusiai ilgametei lietuvių bendruomenės pirmininkei ir vienai iš jos kūrėjų, už savanorišką veiklą ir neatlygintinas pastangas konsultuojant Norvegijoje gyvenančius ir dirbančius lietuvius darbo teisės, darbo santykių, integracijos į darbo rinką klausimais.

   „Metų kultūros šviesos” prizas už lietuviškos tautinės dainos kultūros, tradicijų puoselėjimą, iniciatyvas, švenčių rengimą, pagarbos liaudies kultūrai ir tradicijoms skiepijimą jaunajai kartai, indėlį į bendruomenės tradicijų formavimą atitenka Gabijai, Oslo lietuvių folkloro grupei ir jos vadovams Elenai ir Skirmantui Valiuliams.

   Šių metų vilties prizu, paskatinamuoju apdovanojimu apdovanota beatsikurianti Kristiansando/Agderio lietuvių bendruomenė. Jai palinkėta sėkmingos pradžios ir įdomios veiklos. 

   Susibūrimo dalyvius sveikino Norvegijos lietuvių šokių, dainų ansambliai ir chorai.

   Dėkojame Mantui Simaičiui už renginio vedimą.

   Naujienlaiškio prenumerata

   Captcha